פרק ד משנה יג

"רבי יהודה אומר הוי זהיר בתלמוד ששגגת תלמוד עולה זדון  

רבי שמעון אומר שלשה כתרים הם כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהן"

רבי יהודה אומר אדם צריך להיזהר שהוא מלמד או לומד תורה , שלא ילמד דבר בטעות וע"י כך הלומד יחטא (חטא כזה יחשב עבירה בזדון למלמד).

רבי שמעון אומר יש שלוש דרכים שאדם יכול ללכת לאורן ובזכותן הן יחשבו עבורו לכתר, כלומר שהוא הולך בדרכו של הקב"ה ואלו הן: 

כתר תורה –  אדם ההולך בדרכה של תורה. 

כתר כהונה – אדם שהוא מנהיג. (תפקידם של כוהנים היה להנהיג את העם). 

כתר מלכות –  אדם העובד את ה' בצורה גמורה ומתוך אמונה שלמה בהקב"ה. זו דרגה גבוהה מאד בעבודת ה'

קיימת דרך נוספת שהאדם ההולך בה ולאורה ובזכות כך האדם ירכוש לעצמו כתר של שם טוב. כלומר האדם המתנהג עם האנשים בצורה מכובדת, קונה לעצמו שם טוב אצל אנשים אחרים וזה הכתר החשוב ביותר מכל הכתרים.

השאר תגובה