פרק ג משנה יג

"רבי עקיבא אומר שחוק וקלות ראש מרגילין לערוה

  1. מסורת סייג לתורה
  2. מעשרות סייג לעושר
  3. נדרים סייג לפרישות
  4. סייג לחכמה שתיקה"

רבי עקיבא אומר שהתנהגות הכוללת צחוק ולקיחת החיים בחוסר מחשבה ולא בכובד ראש כהרגל, מצב זה עלול להביא אותנו למקומות לא רצויים, כגון, לחטוא בענייני אישות. לעומת זה רבי עקיבא אומר ארבעה דברים המביאים את האדם להיות יותר טוב והם:

  1. ה'מסורת' שומרת ותוחמת ללומד גבולות ומסגרת שלא יתרחק מדי. דווקא משום שהתורה חפצה שהאדם יחדש, עליה לשים לו גבולות באמצעות המסגרת הקרויה 'מסורת'.
  2. כאשר נעשר ממזוננו מעשרות, נזכה בע"ה לעושר. מפני כאשר אנו מעשרים מעשרות, אנו מביעים שהקב"ה סייע לנו בכלכלתינו, לכן גם עתה הקב"ה יסייע לנו בכלכלתינו.
  3. כאשר אדם נודר נדר, הוא פורש מהדבר שהוא נדר עליו וכך אדם זה עולה בקדושה ובעבודת ה".
  4. לעתים אדם צריך לדעת לשתוק. לעתים השתיקה מועילה יותר מהדיבור.

השאר תגובה