פרק ג משנה ה אבות דרבי נתן

"רבי דוסתאי ברבי ינאי אומר: אם בררת וזרעת ברביעה ראשונה, שוב ולך וזרע ברביעה שניה, שמא ירד ברד לעולם, וילכדו ראשונים ויתקיימו אחרונים.
כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, או שניהם נתקיימו בידך. והם כאחת טובים.
שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך".

אם בררת וזרעת ברביעה ראשונה ושניה, שוב לך וזרע ברביעה שלישית, שמא יבא שידפון לעולם, וישדפו ראשונות ויתקיימו אחרונות.
כי אינך יודע איזה יכשר, הזה או זה, או שניהם כאחד טובים,

שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך""

רבי דוסתאי אומר פזר השקעותיך. במה דברים אמורים, זרעתי בתקופה הראשונה שיש גשם, אבל אני צריך לשמור לי זרעים שיהיה לי גם לזרוע בתקופה השנייה וגם בתקופה השלישית. אם הזריעה לא תצליח בתקופה אחת – תצליח בתקופה אחרת, על זה נאמר: בבוקר זרע את זרעך ובערב גם תזרע.

השאר תגובה