פרק ג משנה ג אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: הנותן עיניו באשתו שתמות ויירשנה, או שתמות וישא את אחותה, וכל הנותן עיניו באחיו שימות וישא את אשתו – סוף קוברין אותו בחייהן. עליו הכתוב אומר (קהלת י) "חופר גומץ בו יפול, ופורץ גדר ישכנו נחש""

רבי עקיבא אומר אדם העושה מעשה לאדם אחר ע"מ שהאדם ימות והוא יזכה בדבר כתוצאה מכך שהאדם מת. סופו של אדם זה למות בחיי האדם שהוא רצה שימות. כגון: שאדם נתן עיניו באשתו כדי שאשתו תמות והוא ישא את אחותה או אדם נתן עיניו באחיו שימות והוא יישא את אשתו של אחיו המת. על אדם זה הכתוב אומר מי שחופר בור לאחר, סופו ליפול לתוכו . כתוב נוסף אומר מי שפורץ גדר, בסופו שנחש ישכנו. כלומר יקרה לאדם שפורץ גדר, משהו.

השאר תגובה