פרק ב משנה יב

"רבי יוסי אומר

  1. יהי ממון חברך חביב עליך כשלך
  2. והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך
  3. וכל מעשיך יהיו לשם שמים"

רבי יוסי אומר:

  1. אדם צריך לחשוב ולהתנהג עם הממון של חברו כמו שהוא חושב ומתנהג עם הממון שלו. בהתנהגות זו ימנע האדם לזלזל בממון של חברו. לדוגמה, אדם צריך להחזיר הלוואה לחברו. כאשר המחשבה שהממון  של חברו הוא הממון שלו, האדם ישיב לו במהירות יותר גדולה את הלוואתו. הסיבה שרבי יוסי נוקט "ממון" ולא דבר אחר, מפני שממון, כל אדם חושק בו ועלול ח"ו לבוא לידי עבירה, כמו שראינו בדוגמה. 
  2. אדם צריך לרצות ללמוד תורה. מפני שהתורה אינה עוברת בירושה, אלא צריך לעמול בה כדי לרכשה. 
  3. אדם צריך לעשות הכל לשם שמיים ואפ' מעשה יום יומי, כך ההתחברות של האדם עם הבורא יותר שלמה וניתן להפיץ את ה' יתברך בעולמו בצורה יותר מושלמת.

השאר תגובה