פרק ב משנה ט

"אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם

 1. רבי אליעזר אומר עין טובה
 2. רבי יהושע אומר חבר טוב
 3. רבי יוסי אומר שכן טוב
 4. רבי שמעון אומר הרואה את הנולד
 5. רבי אלעזר אומר לב טוב
  אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם

אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם

 1. רבי אליעזר אומר עין רעה
 2. רבי יהושע אומר חבר רע
 3. רבי יוסי אומר שכן רע
 4. רבי שמעון אומר הלוה ואינו משלם אחד הלוה מן האדם כלוה מן המקום ברוך הוא שנאמר (תהלים ל"ז) לוה רשע ולא ישלם וצדיק חונן ונותן
 5. רבי אלעזר אומר לב רע
 6. אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם"

רבן יוחנן בן זכאי אומר שנצא לראות אנשים שונים ואיך הם מתנהגים ונדבק בדרכם. 

 1. אדם אשר רואה כל דבר בעין טובה. 
 2. אדם שיש לו חבר טוב. חבר טוב זה חבר עמנו בכל מצב גם בטוב וגם ברע ובנוסף אדם שאומר לנו הכל וגם מוכיח אתנו בעת הצורך. 
 3. אדם שיש לו שכן טוב זה יותר מחבר טוב, מפני ששכן נפגש לעתים ויכול לסייע לו בתדירות יותר גבוהה מחבר. 
 4. אדם שיש לו ראייה רחבה ומפוקח ויכול לצפות את העתיד ע"י ראייתו. 
 5. אדם החושב טוב והמטיב לבני אדם. 
 6. רבן יוחנן ראה את דברי רבי אלעזר, שבדבריו כלל את כל דברי החכמים האחרים הנוקטים במשנתנו. כוונתו של רבן יוחנן שכאשר לאדם יש לב טוב, כלולות בו כל המידות הטובות. 

עתה רבן יוחנן בן זכאי אומר שנצא לראות אנשים שונים המתנהגים בצורה שאינה הולמת ונתרחק מהם. מדוע רבן יוחנן נוקט בלשון 'צאו וראו' ואינו אומר ללא לשון זו? מפני שכוח הראייה חזק משאר החושים בעניין של הדבקות ואמונה באדם אחר. לכן רבן יוחנן אומר לנו את הדרכים להידבק באדם וגם את הדרכים להתרחק מהאדם.
עלינו להתרחק מהדרכים האלו:

 1. אדם שיש לו ראייה רעה בדרך כלל ואינו רואה בדרך כלל את הטוב.
 2. אדם המתחבר לאדם המתנהג בדרך שאיננה מקובלת ומזיקה לאדם או לעולם.
 3. שכן הדר סמוך אליך ואתה רואה אותו בתדירות יותר גבוהה מחבר ואתה יכול לראות את מעשיו.
 4. אדם שאינו מחזיר הלוואתו. מדוע מקרה ספציפי זה מצוין ולא מקרים אחרים שיש בהם רוע ומדוע הוא אינו כלול בתכונה "לב רע"? הסיבה היא, אדם לווה כאשר אין לו כסף והוא זקוק להלוואה. הצורך בכסף הוא צורך בסיסי של כל אדם. לכן רבי יוסי ציין מקרה זה.
 5. אדם החושב איך לגרום רע ולהזיק.
 6. שוב רבן יוחנן אומר שאדם עם לב רע, כולל בו את כל המידות הרעות.

השאר תגובה