פרק ב משנה טז

"הוא היה אומר

  1. לא עליך המלאכה לגמור
  2. ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה
  3. אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה
  4. ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך
  5. ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא"

רבי טרפון משרטט את החיים מזווית נוספת, כדי לא לייאש אותנו בעקבות המשנה הקודמת

  1. אדם צריך לדעת שאין הוא צריך לסיים את תפקידו ומשימותיו בחייו.
  2. לעומת מה שאמרנו ב-1, אין אדם רשאי לא לבצע את תפקידו ומשימותיו
  3. ואם האדם למד הרבה תורה, שכרו בעבור לימוד זה גדול.
  4. הקב"ה ישלם שכר לאדם על כל משימותיו ואפילו אם לא סיימם.
  5. האדם צריך לדעת שהשכר של הצדיקים בעתיד לבוא, הוא שכר טוב. ידיעה זו תיתן לאדם כוח לבצע תפקידו ומשימותיו.

השאר תגובה