פרק ב משנה ד אבות דרבי נתן

"יחזקיהו מלך יהודה עשה ארבעה דברים והסכימה דעתו לדעת המקום.
גנז ספר רפואות והסכימה דעתו לדעת המקום.
כתת נחש הנחושת והסכימה דעתו לדעת המקום.
והסיר את הבמות והמזבחות והסכימה דעתו לדעת המקום.
שנאמר: (דה"ב לב) "יחזקיהו הסיר את במותיו ואת מזבחותיו ויאמר ליהודה ולירושלים לאמר לפני מזבח אחד תשתחוו ועליו תקטירו".
סתם מי גיחון והסכימה דעתו לדעת המקום.
שנאמר: (שם) "יחזקיהו סתם את מוצא מימי גיחון העליון, ויישרם למטה מערבה לעיר דוד, ויצלח יחזקיהו בכל מעשהו"
משנתנו מונה ארבעה דברים שיחזקיהו המלך עשה והקב"ה הסכים איתו.
גנז ספר רפואות – כדי שיתפללו לרפואתם ולא יסמכו על ספר זה.
כתת נחש הנחושת – מפני שבני ישראל היו עובדים את נחש הנחושת.
הסיר את הבמות והמזבחות – יחזקיהו רצה שעם ישראל יעבדו רק בבית המקדש.
סתם מי גיחון – שהאשורים לא יוכלו לשתות מים בבואם לכבוש את ירושלים. בברכות (י,ב) כתוב שחכמים לא הסכימו איתו כיוון שיחזקיהו היה צריך לבטוח בהקב"ה שיגן על העיר אבל הקב"ה הסכים איתו.

השאר תגובה