פרק א משנה יב

"הלל ושמאי קבלו מהם
הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה"
הלל ושמאי מוסיפים לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.
הלל אומר : אנו צריכים להידמות לאהרן הכהן שהיה תמיד מחפש את מידת השלום. לא רק שביקש שלום, אלא ממש בכל מחלוקת בין אדם לחברו, היה אהרן מפשר. מתוך מידת השלום היה אהרן הכהן מקרב את האנשים לתורה.

השאר תגובה