פרק א משנה ט

"שמעון בן שטח אומר

  1. הוי מרבה לחקור את העדים
  2. והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר"

שמעון בן שטח מוסיף לתת שתי דרכים היאך להגיע לעבוד את הקב"ה בלב חפץ.

  1. ריבוי חקירות של העדים נותנות אפשרות לשפוט בצדק. כבר הזכרתי במשנה הקודמת, שכאשר אנו שופטים בצדק, אנו שופטים כקב"ה השופט בצדק. לכן משפט זה וידיעה זו מקרבת אותנו להקב"ה.
  2. צריך לדבר דברים אמתיים כדי שהאדם המשוחח אתנו ישמע וילמד ממנו כיצד לדבר. אם נדבר בצורה שקרית ח"ו, האדם המשוחח אתנו ישמע וילמד ממנו כיצד לדבר. אנו צריכים לדבר כקב"ה. דיבור זה והידיעה הזו שאנו מדברים כקב"ה, מקרבת אותנו להקב"ה.

השאר תגובה