פרק א משנה ח חלק ה

"בו ביום נוצר,
בו ביום נברא,
בו ביום נוצרה צורתו,
בו ביום נעשה גולם,
בו ביום נתקשרו אבריו ונתפתחו נקביו,
בו ביום נתנה נשמה בו,
בו ביום עמד על רגליו,
בו ביום נזדווגה לו חוה,
בו ביום קרא שמות,
בו ביום הכניסו לגן עדן,
בו ביום צווהו,
בו ביום סרח,
בו ביום נטרד.
לקיים מה שנאמר: "ואדם ביקר בל ילין".
בו ביום עלו למיטה שניים וירדו ארבעה.
ר' יהודה בן בתירה אומר: בו ביום עלו למיטה שנים וירדו שישה.
בו ביום נגזרו על אדם שלוש גזרות.
שנאמר: "ולאדם אמר כי שמעת לקול אשתך וגו'
ארורה האדמה בעבורך
בעצבון תאכלנה
וקוץ ודרדר תצמיח לך, ואכלת את עשב השדה"".
בחלק הקודם של משנתנו דיברנו שהאדם הראשון גורש מגן עדן ונהיה כאחד האדם. עתה המשנה אומרת שהכל התרחש באותו יום. כלומר, האדם נוצר ונברא וכן חטא ונענש והוליד ילדים. יש דעה שאדם וחווה הולידו רק את קיין ואת תאומתו ויש דעה שאדם וחווה הולידו גם את הבל ותאומתו באותו יום. זהו ההסבר למחלוקת כמה ירדו באותו יום. כמובן היום בימי הבריאה לא היה שווה באורכו לימינו.

השאר תגובה