מעשה ברבי אליעזר

חמישה תנאים גדולי עולם מסובים בליל הסדר בבני ברק.
הם מסובים ומספרים כל הלילה ביציאת מצרים.
מובן שסיפורם היה ברמתם ולא סיפור כאחד האדם.
אך עדיין הם קראו לזה סיפור ולא לימוד.
אע"פ שהם היו יכולים ללמוד, בכל זאת הם רק סיפורו.

השאר תגובה