כיפור תשפ"ג: העבודה

אחרי כל החגיגות, צריך להתחיל לעבוד.

לפני ראש השנה כרתנו ברית עם ה' א-להינו.

בראש השנה, המלכנו את מלך מלכי המלכים עלינו, בקול שופר ובתרועת מלך.

עתה לא נותר לנו אלא לעבוד את המלך ע"י בקשת סליחה ומחילה ולהאמין שה' סולח ומוחל.

אולי זה השורש של עבודת כהן גדול ביום הכיפורים

שנה טובה וגמר חתימה טובה

שאול ענבר

השאר תגובה