והיא שעמדה

הקב"ה גזר עלינו שעבוד והקב"ה קיים הבטחתו לישראל.
הגזרה וההבטחה קראנו עליהן בשלב הקודם של ההגדה.
החידוש עתה, שהקב"ה מציל אותנו תמיד מכל אויב וצרה.
כדאי לזכור שההבטחה שיש לנו היא לצרה פרטית או כללית.

השאר תגובה