תפילה תשיעית: לרגיעה נפשית

מזמור לנפש.
אלוה-ים אשר בידך מחקרי ארץ.
הא-ל השולט על הכל.
הא-ל הנמצא איתי בכל מקום ובכל עת.
תודה על הכל.
תודה על שמחה.
תודה על עצב.
תודה על רגיעות הנפש
תודה על חברים רבים.
תודה על יכולת להגיב ולמחות ולכעוס על דברים המפריעים לי.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תלמד אותי להמעיט במידת הכעס שהיא מידה גרועה מלפניך.
כי בכעס זה אין בו השלמה עם מעשה הבורא
ולמען אשאר מקובל ואהוב בחברה.
בזכות זה אתרום לחברה ואמשיך להפיץ את שמך.
ושוב תודה על הכל.

השאר תגובה