תפילה נד: להבין את עמלנו בעולם

לעמל תפילה.
נתת אותנו עתה עם כל מה שיש בנו.
ה', למה שמת אותנו עתה כאן?
מה תפקידנו?
הלא אנו אפס מבלעדיך.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.
תן בנו הבנה שאם בראת אותנו, אנו חשובים לך ואנו ראויים ונחוצים לך.
עם הבנה זו הוסף לנו הבנה, שלעמל יצרתנו.
לפיכך אנו עבדיך צריכים לעמול כדי להתחיל למלאות את תפקידנו בעולמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה