תפילה מג: ללמוד מהנופלים ולחיות מלימוד זה

אשא תפילה לבורא עולם .
כל עמך ישראל נקרא לפקודתך לדגל.
בין ביום בואם ארצה, בין בשבת ומועד ובין בשבת שבתון.
כולם באו להילחם מלחמת קודש.
עזבו משפחות, חברים, חיים שלמים.
המיוחדים שבהם לא שבו.
אבא שבשמיים ובארץ רחם עלינו והאר לנו את חייהם השלמים.
בזכות הארה זו, נבנה עולם יותר שלם לשמך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה