תפילה לט: למחשבה טובה ונכונה

תפילה לאדון העולם.
המוליד כל ייצורי אנוש בחסדו.
לכל ייצור, אתה מטביע בו את אופיו ואת תכונותיו.
אופיו ותכונותיו אשר הטבעת בנו, הם מחלקך האציל והטהור.
אני בשכלי מבין שמחשבותיך טובות ונכונות כמו שכתוב בדברי קודשיך.
אנא מלך רחמן המאציל את טובו על כל בני האדם.
תן לי להטמיע בי מחשבות טובות ונכונות.
בזכות הטמעה זו, אתבונן עמוקות במחשבות אלו ואפיק מהן רק טוב.
בכך אטיב לעצמי ולכל הסובבים אותי.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה