תפילה לח: לזוגיות בריאה ושלמה

אשא תפילה.
אתה בראת זכר ונקבה.
הוספת לשדכם ארבעים יום קודם ללידתם.
הוספת לתת שדכנים מסורים לסייע להם בשידוך.
זוגיות זו משימת חיים אשר הטלת עלינו.
אנו צריכים לדעת לתקשר עם בן או בת הזוג אשר עמנו.
לדבר דיבור הגון וישיר.
בנוסף אנו צריכים לומר את כל הדברים בצורה הבונה זוגיות.
אנא מלך המלכים ואדוני האדונים, אדון כל הארץ.
שלח לנו כלים ודרכים הבונות זוגיות.
בזכות תפילה זו, נבנה משכן לשמך ונקיימו בדרכך.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה