תפילה לה': לדיבור טוב וישיר עם בורא עולם

למשכיל תפילה.
ה' ה', אתה נתת לנו את הזכות להתפלל לפניך.
אתה הוספת ונתת לנו פה להתפלל לפניך.
כן הוספת לתת ראש ולב שנשכיל ונתפלל מעימקא דליבא.
אנא מלך המלכים, מלך רחום וחנון ,
תן ברגעי קדושה אלה.
שנטמיע בנו את הזכות להתפלל לפניך
הוסף לנו ברגעים אלה פתיחות הלב והתכוונות הלב רק אליך.
בזכות דברים אלה נתפלל בכוונה יתרה ובאימה גדולה מאד.
ברוך אתה שומע תפילה.

השאר תגובה