תפילה כג: אין עוד מלבדו

מזמור לאדון הכל.
הא-ל היוצר הכל.
הא-ל אשר אמר והיה העולם, ונהיה העולם.
הא-ל היוצר כל נוצר והפועל כל פעול.
הא-ל אשר נתן לנו תורת אמת.
תודה על הכל.
אנא יושב מרום ושוכן ארץ.
אל תשב ריקם תפילותיי ולימודיי.
אל יהיו דבריי אלה, פעולות מכניות בלבד אלא גם פעולות מעיומקא דליבא וחוזרות
לעיומקא דליבא.
וכך ארגיש בכל פעולה שלי את כוחך הגדול.
בזכות דברים אלה, אדע כי אין עוד מלבדך.

השאר תגובה