תפילה יג: בקשה להבנת הרע

למשכיל להטיב לרע תפילה.
אתה בראת את עבדיך בצורה הכי מושלמת.
אתה בראת בחכמה הכל.
אך איני מבין מדוע בראת כל ייצור בעולמך.
מדוע בראת ילדה יפת תואר עם שיער זוהר ושמה בישראל זוהר.
ילדה זו, אינה נושמת ואוכלת ועושה שום פעולה בדרך הטבע.
ואתה ברחמיך הרבים נתת לה אבא עם לב זוהר, אשר מדבר אתה כאיש אל רעהו.
ה' ה' א-ל רחום וחנון ארך אפיים ורב חסד ואמת.
האר את עינינו הדלות ותפתח ליבנו ותן הבנה פעוטה במקרה זה.
בזכות זה אולי נטיב לזוהר ולכל באי עולמך.
בנוסף לזה נדע לקבל כל אדם.
כי אתה שומע כל תפילת עמך ישראל.
ברוך אתה ה' שומע תפילה.

השאר תגובה