אשר יצר

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.

דיני קטטר

א דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו מספר פעמים ע"י קטטר

השו"ע פסק (או"ח סי ז סע' ד') " אין שיעור להשתין מים, כי אפילו לטפה אחת חייב לברך, שאם יסתם הנקב מלהוציא הטפה ההיא היה קשה לו, וחייב להודות". פסק זה, מדבר על הטלת המים בלבד ולא על דרך הוצאתם.
מסקנה להכלה: אדם המטיל מימיו מספר פעמים ביום, ע"י קטטר. צריך לברך אשר יצר. כ"כ הגרפצ"פ זצ"ל (הר צבי או"ח ח"א סי' ו'), הגרא"ו זצ"ל (ציץ אליעזר ח"ח סי' א' סע' ג'), הגר' א.א סופר שליט"א (נשמת אברהם או"ח סי' ז' סע' א' ס"ק א2).

ב דין ברכת אשר יצר באדם המטיל מימיו בתמידות ע"י קטטר

שלב תוכן