כללי

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
כללי

ברכת הגומל לנכה

תגיות:

לשאלת ברכת הגומל לנכה
מאת שאול ענברי

השאלה: אדם אשר נפגע בהיותו קטן כתוצאה מאירוע שקרה בזמן לידתו, ולא היה מודע לאירוע שהיה נתון בו, וכתוצאה מהאירוע היה במצב של סכנת חיים.
א. האם הוא רשאי או חייב לברך הגומל כאשר הוא מגיע לגיל חינוך או למצוות?
ב. האם אביו או מישהו אחר חייב לברך הגומל מיד אחרי הלידה? שאלה זו קשורה לבירור המשמעות של ברכת הגומל. לכאורה ניתן להעלות סברה שאם הקטן עצמו עדיין אינו מחויב בברכה זו, לא שייך לומר שהאב "מוציא" את הקטן מידי חיובו. לכן אפשר שאף אם אירע והאב בירך הגומל מיד לאחר הלידה, שמא לא יפטור בכך את הקטן והקטן עצמו יהיה חייב לברך הגומל לאחר שיגדיל.

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר/ שאול ענברי.

א: כשאנחנו באים לדון בנושא של כיסוי ראש לגברים יש צורך להקדים שני מונחים.

א. "מדת חסידות"
הגדרת המונח "מדת חסידות הנה: מעשה מעבר לדרת ההלכה המקובלת, כגון: חסידים הראשונים היו שוהין שעה קלה קודם התפילה, נוהג שאיננו מופיע בהלכה. מעשה זה נועד כדי לעזור להתרכז בתפילה. אולם ברור שאין הנהגה זאת מחייבת.

התוקף ההלכתי של מידת חסידות:
למידת חסידות אין שום תוקף הלכתי ע"פ מה שביארתי למעלה. נדייק מההגדרה שרק חסידים נוהגים הנהגות שאינן מופיעות להלכה. למידת חסידות אין עונש ע"פ מידת הדין, אלא, מסתכלים עליה מצד מידת היושר.

ב. "המנהג"

שלב תוכן