חגים

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
חגים

נטילת ארבעה מינים לאדם שאינו שולט בידיו

שאלה: כיצד אדם שאינו שולט בידיו ייטול ארבעה מינים?

הסבר: השו''ע (או''ח סי' תרנא סע' ב) פוסק, "יטול האגודה בידו הימנית, ראשיהם למעלה ועיקריהם למטה, והאתרוג בשמאלית". השאלות שעולות מהלכה זו, כיצד ייטול אדם שאינו שולט בידיו או אדם גידם. הרי אנשים אלה אינם יכולים או קשה להם ליטול בעצמם ואפ' אם אחר יסייע להם דבר זה יקשה עליהם.

תשובה:
נטילה ארבעת המינים
השו''ע (או''ח סי' תרנא סע' ד') פוסק לאדם גידם, "אדם שאין לו יד, נוטל לולב בזרועו; וכן האתרוג". הנושאים כלים על השו''ע דנים, האם אפשר ליטול באבר אחר בגוף שהוא לא יד

חנוכיה חשמלית

חנוכיה חשמלית – שאול ענברי

שאלה: האם אדם שאינו יכול או המתקשה להדליק חנוכיה רגילה, יהיה לאדם זה מותר להדליק ולברך חנוכיה חשמלית?

תשובה: ראשית נראה מה עיקר מצוות נר חנוכה . הגמרא בשבת (כא, ב) אומרת: "מצות חנוכה נר איש וביתו". לשם מה צריך להדליק נר בחנוכה, לזכר הנס שהיה במקדש. מצווה זו כל כך חשובה, שאמרו שעני מוכר את כסותו וקונה מכסף זה שמן לנר חנוכה. המ''ב (סי' תרעא ס''ק ב) מסביר את החשיבות בהדלקה נר שאפ' העני צריך להדליק נר חנוכה. מפני פרסום הנס.

בדיקת מאמר בנושאים חגים

כאן יהיה הפירוט של המאמר

שלב תוכן