שבת

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
שבת

מכשירי חשמל בשבת

תגיות:

שאלה האם מותר להשתמש בשבת במכשירי חשמל. ללא גרמא, לאדם הנזקק, כגון עגלה חשמלית, קלנועית, מנופי הערמה, מעבר תכניות במכשירי שמיעה וכו'

תשובה
מבוא
קיימת בעיה עם מכשירי חשמל בשבת המופעלים ע''י גרמא. אפשר לחלק בעיה זו למספר סיבות.
• מכשיר הגרמא אינו פועל סדיר.
• מכשיר הגרמא קשה להפעלה אצל אנשים שאינם מבינים את עיקרון הגרמא.
• לעתים מכשיר הגרמא מקלקל את המכשיר שעליו הוא מותקן.
• עלות מכשיר הגרמא יקרה מאד, משום שמכשיר הגרמא נבנה ליחידים.

מסיבות אלה אני מבקש לבדוק סוגיה זו.

חשמל בשבת

חשמל כאש

מחשב תקשורת בשבת

תגיות:

מחשב לאילם חרש בשבת – שאול

תשובה
תשובה זו מניחה שתי הנחתות יסוד:
א. המחשב דולק מע"ש עד למוצש"ק
ב. מחשב זה משמש אך ורק לשיחת האילם עם הבריות.

ראשית עלינו לדון, בטעמי איסורי חשמל בשבת. קיימים שלושה איסורים בשבת, כפי שנפרט להלן:

שלב תוכן