כללי

warning: Creating default object from empty value in /home/shaulanvari/shaul-anvari.info/drupal/acquia-drupal-1.2.3/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 34.
כללי

פרשת מטות

תגיות:

פרשת מטות מתחילה בנושא נדרים. פרשת הנדרים היא קצת מוזרה. פרשת הנדרים אוסרת עלינו לומר דברים מסוימים. לדוגמא: אם אמרתי אסור לי לאכול לחם שעומד על השולחן בפינת אוכל שלי. פרוש הדברים האלה, שאסור לי לאכול את לחם שעומד על השולחן בפינת האוכל. כך כל דבר שאנו אומרים, אנו מחויבים לעשות.

השאלה שאנו צריכים לשאול: מדוע יש השפעה כל כך גדולה על מה שאנו אומרים. עד כדי כך שהשפעה זו מחייבת אותנו לעשות את הדברים שאמרנו?

מכשירי חשמל בשבת

תגיות:

שאלה האם מותר להשתמש בשבת במכשירי חשמל. ללא גרמא, לאדם הנזקק, כגון עגלה חשמלית, קלנועית, מנופי הערמה, מעבר תכניות במכשירי שמיעה וכו'

תשובה
מבוא
קיימת בעיה עם מכשירי חשמל בשבת המופעלים ע''י גרמא. אפשר לחלק בעיה זו למספר סיבות.
• מכשיר הגרמא אינו פועל סדיר.
• מכשיר הגרמא קשה להפעלה אצל אנשים שאינם מבינים את עיקרון הגרמא.
• לעתים מכשיר הגרמא מקלקל את המכשיר שעליו הוא מותקן.
• עלות מכשיר הגרמא יקרה מאד, משום שמכשיר הגרמא נבנה ליחידים.

מסיבות אלה אני מבקש לבדוק סוגיה זו.

חשמל בשבת

חשמל כאש

ברכת הגומל לנכה

תגיות:

לשאלת ברכת הגומל לנכה
מאת שאול ענברי

השאלה: אדם אשר נפגע בהיותו קטן כתוצאה מאירוע שקרה בזמן לידתו, ולא היה מודע לאירוע שהיה נתון בו, וכתוצאה מהאירוע היה במצב של סכנת חיים.
א. האם הוא רשאי או חייב לברך הגומל כאשר הוא מגיע לגיל חינוך או למצוות?
ב. האם אביו או מישהו אחר חייב לברך הגומל מיד אחרי הלידה? שאלה זו קשורה לבירור המשמעות של ברכת הגומל. לכאורה ניתן להעלות סברה שאם הקטן עצמו עדיין אינו מחויב בברכה זו, לא שייך לומר שהאב "מוציא" את הקטן מידי חיובו. לכן אפשר שאף אם אירע והאב בירך הגומל מיד לאחר הלידה, שמא לא יפטור בכך את הקטן והקטן עצמו יהיה חייב לברך הגומל לאחר שיגדיל.

שלב תוכן