תפילה טו: המשכת חיי באופן רגיל

למנצח על חיי מזמור שיר. אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו אברהם, יצחק ויעקב. הא-ל הגדול הגיבור והנורא. הא-ל הרופא כל חולים. הא-ל השולט על כל העולם בכבודו. הא-ל המטיב לכל חי. תודה על כל מה שבראת. תודה על חמשת החושים ששמת בי. תודה על דעה צלולה ועל מחשבה טהורה. תודה על שמחה ועל עצב שנטעת בי תודה…

קרא עוד

תפילה יד: לקבלת כוח

מזמור לנותן כוח. הא-ל הגדול הגיבור והנורא. הא-ל הנמצא בכל מקום. הא-ל השומר בכל עת ובכל מצב. הא-ל הנותן ליעף כוח. תודה על הכל. תודה על כל מה שבראת. תודה שנתת כוח להתמודד עם קשיים. תודה על דעה צלולה להבין אנשים שונים. תודה שאתה נותן לי כוח לחיות בחברה הרגילה. אנא מלך רחום וחנון. המשך…

קרא עוד

תפילה יג: בקשה להבנת הרע

למשכיל להטיב לרע תפילה. אתה בראת את עבדיך בצורה הכי מושלמת. אתה בראת בחכמה הכל. אך איני מבין מדוע בראת כל ייצור בעולמך. מדוע בראת ילדה יפת תואר עם שיער זוהר ושמה בישראל זוהר. ילדה זו, אינה נושמת ואוכלת ועושה שום פעולה בדרך הטבע. ואתה ברחמיך הרבים נתת לה אבא עם לב זוהר, אשר מדבר…

קרא עוד

תפילה יב: לדיבור נכון

תחינה לדיבור. הא-ל הגדול הגיבור והנורא. אשר בראת בנו גוף שלם ומושלם. בראת בנו אוזניים לשמוע ועיניים לראות. אף להריח ופה לאכול ולדבר. ואתה ברחמיך הרבים הורית לנו דרך דיבור. ואני פגמתי בהוראה זו. אנא מלך המלכים ואדוני אדונים. אנא הורני שוב דרך דיבור. הורני לדבר את הקול שלי. תן בי כוח לדבר ממבט אל…

קרא עוד

תפילה יא: תתיר צרורה

תפילה להתרת הצרורות. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל הקונה שמיים וארץ. הא-ל השולט על הכל. עיניך תלויות על כל בשר. תודה על הכל. תודה על שאתה שולט על כל בריה. תודה על שאתה מנהג עולמך בחסד. אנא מלך רחום וחנון. תתיר צרורותינו . בזכות התרה זו, תוכל לטהרנו ולעלותנו בקדושה. ובזכות תפילה זו, תתיר צרורותינו…

קרא עוד

תפילה עשירית: לעילוי נשמת הרב גדי זצ"ל

לעת דימדומי חמה של שנת השלושים ושבע לנפילתו של מו"ר הרב גדי זצ"ל. אשא תפילה. אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו, אלוה-י אברהם, יצחק ויעקב. הא-ל הגדול הגיבור והנורא. אתה ברחמיך הרבים נתת את אור החמה אשר הפציעה ליום אחד. באותו יום המיוחד אור זה היה כל כך חם אשר שרף כל איש ואישה. ואתה ברחמיך הרבים ראית…

קרא עוד

תפילה תשיעית: לרגיעה נפשית

מזמור לנפש. אלוה-ים אשר בידך מחקרי ארץ. הא-ל השולט על הכל. הא-ל הנמצא איתי בכל מקום ובכל עת. תודה על הכל. תודה על שמחה. תודה על עצב. תודה על רגיעות הנפש תודה על חברים רבים. תודה על יכולת להגיב ולמחות ולכעוס על דברים המפריעים לי. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. תלמד אותי להמעיט במידת הכעס…

קרא עוד

תפילה שמינית: בקשה לעצה טובה

תחינה לאלוה-ים. הא-ל היושב בשמיים ובארץ. הא-ל הנמצא בכל מקום. הא-ל הנמצא איתי בכל עת ובכל מצב. הרי אני מלא תודה לפניך. תודה על חיים שלמים שנתת בי. תודה על תבונה ישרה ודעה צלולה ששמת בי. תודה על כישורים חברתיים שנטעת בתוכי. תודה על חברים טובים ומסורים ההולכים איתי בכל עת ובכל מצב. אנא מלך…

קרא עוד

תפילה שביעית: אל האמונה

מזמור אל האמונה. ריבון כל העולמים. אדון כל הנשמות. בורא השמים וארץ. המשגיח על כל בריותיו בחסדו. תודה על חיים. תודה על צפצוף הציפור ועל פריחת הפרח. אנא מלך רחום וחנון. תן לי דרך אל האמונה. קרב אותי אליך. אבא שבשמיים אני כל כך אוהב אותך, נפשי משתוקקת אליך. תפתח קצת יותר את הפתח אליך.…

קרא עוד

תפילה שישית העבר את מחשבותיי ללבי ולאישיותי

למשכיל לשאול תפילה. ה' ה' א-ל רחום וחנון. הא-ל הנמצא בכל מקום, יושב הכרובים. שוכן עד, שוכן שמיים וארץ. תודה על דעה צלולה ששמת בי. תודה שנתת לי לב ותבונה ישרה להתפלל אליך. אנא יושב מרום ושוכן ארץ. מלך מלכי המלכים. עזור לי להפוך את תפילותיי ורחשי ליבי לחלק מאישיותי. עשה שאברך אותך ולא להפך…

קרא עוד