תפילה נא: לקבל ולהבין שהכל מאתו יתברך

למנצח על הכל בכבודו.אתה בורא הכל בעוזך הגדול.בריאה, בריאה ליעודה אשר יעדת לה.אין בריאה ללא יעוד וללא תכלית.כן גם מעשה ומעשה בעולמך יש בו יעוד ותכלית.אין לנו רשות לבטל אף דבר מהווייתנו.ההיפך, עלינו להתבונן ולהבין בכל בריאה ובריאה ובכל מעשה ומעשה מה תרומתו לעולמך.בזכות התבוננות והבנה זו, נדע ונעריך כל מה שבעולמנו.ברוך אתה שומע תפילה.

קרא עוד

תפילה נ: לחדול לכעוס

אשא תפילה למלך העולם.אתה בראת את עולמך כרצונךכל דבר שבראת יש לו תכלית ויעוד בעולמך.אף שאין אנו יודעים ומבינים כל מה שמתרחש, אנו צריכים לדעת ולהבין שיש לכל מעשיך תכלית.על כן אין אנו צריכים להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.אנו צריכים להבין שאין דבר או מעשה בעולמך, שאין לו משמעות.בזכות הבנה זו, נחדל להתעצבן ולשלול מעשה ממעשיך.ברוך…

קרא עוד

תפילה מט: לביטחון עצמי

למנצח על הכל בכבודו.אתה יצרת אותנו.גם אתה איתנו בכל מקום ובכל מצב.כל מעשינו בזכותך ובשביל עולמך.אבא שבשמיים ובארץ לעתים אין לי מספיק ביטחון במעשי ידיי.תן לי הבנה ותודעה שאתה איתי בכל מעשה ומעשה.בנוסף תן לי הבנה שהטלת עלי משימה שביכולתי לבצעה והביצוע הוא כפי יכולתי ורצונך בעת הזו.בזכות הבנות אלה, אזכה לתגבר את ביטחוני העצמי…

קרא עוד

תפילה מח: הודאה על הבית החדש

אני מודה לך א-להינו וא-לוהי אבותינו על בית חדש, גדול ורחב שהענקת לרעייתי ולי. תודה על קיבוץ נפלא ומקסים שהעניק לנו בית כפול מכל אנשי הקיבוץ. תודה על הורים יקרים שמלווים ותומכים לכל אורך הדרך תודה ששמת בבית זה את העוסקים במלאכת הבניין בחשיבה פתוחה ובמלאכת הכפיים נאמנה. מהמתכננת והמהנדס, מנהל הבניין והקבלן, פועלי הבניין,…

קרא עוד

תפילה מז: לקבלה סבלנות

למנצח על העולם בכבודו. אתה בורא כל אדם בצורה אחרת. כל אדם ואדם הוא נזר הבריאה. וכן כל אדם עם יעוד בעולמך. אם כך, כל אדם מאיר את שמך בעולם. אנו בני בריתך צריכים להפנים את זה ולכבד ולהיות סבלניים לכל אדם. בזכות כיבוד וסבלנות זו, נגדיל את שמך בעולם עוד ועוד. ברוך אתה שומע…

קרא עוד

תפילה מו: לאהוב כל אדם

למנצח על כל העולם בכבודו. אתה בראת כל בן תמותה על הארץ. אתה הטמעת בנו את כל מה שבתוכנו. גם אתה ציוותנו לאהוב את האדם ללא כל תנאי, כמו שאנו אוהבים את עצמנו. אבא רחום וחנון. תן לנו לאהוב את עצמנו ללא תנאי. בזכות אהבה זו נאהב כל אדם ללא תנאי. אהבה כזו עזה שאפילו…

קרא עוד

תפילה מה: להידבק בה' בכל עת ועת

משכיל לא-לוהים תפילה. אתה נפחת נשמה באפנו ואתה מחייה כל נשמה. הוספת לתת לנו תורת חיים. עלינו הטלת בטובך הגדול, להגות ולרכוש תורתך. מה אהבנו ומה חביבה מטלה זו עלינו. אט אט נהגה ונרכוש כלי חמדתך. בכל שלב ושלב נדבק בך. עד שאתה תהפוך לנחלתנו השלמה. בזכות כך נפיץ את שמך המלא בעולמך. ברוך אתה…

קרא עוד

תפילה מד: לקבלת הכל ולשלווה

תפילה לבורא עולם. אתה בראת כל ייצור בזמנו, במצבו וכל אשר בו. אנו בני בריתך צריכים לקבל בשמחה ובטוב ללב אנו צריכים לחיות בשמחה ובטוב ללב ולהפיק טוב ממה שהענקת לנו. בנוסף אנו מצווים על ידיך לאהוב את כל בני האדם ולהטיב עמם. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים, מלך רחום וחנון. תן לנו לקבל הכל…

קרא עוד

תפילה מג: ללמוד מהנופלים ולחיות מלימוד זה

אשא תפילה לבורא עולם . כל עמך ישראל נקרא לפקודתך לדגל. בין ביום בואם ארצה, בין בשבת ומועד ובין בשבת שבתון. כולם באו להילחם מלחמת קודש. עזבו משפחות, חברים, חיים שלמים. המיוחדים שבהם לא שבו. אבא שבשמיים ובארץ רחם עלינו והאר לנו את חייהם השלמים. בזכות הארה זו, נבנה עולם יותר שלם לשמך. ברוך אתה…

קרא עוד

תפילה מב: לזכור ולא לשכוח ולעשות

תפילה לריבון העולמים. בני אדם הביאו על עצמם שואה ואתה אפשרת זו. בשואה זו נרצחו ונטבחו בני בריתך, צאן מרעיתך. בהם צדיקי עולם, אדירי תורה, תינוקות שלא טעמו טעם חטא, איש ואישה ללא הבחנה בין אדם לאדם. רצח אכזרי במיתות שונות ומשונות. אנו חייבים לזכור ולא לשכוח, כפי שציוויתנו זכור את אשר עשה לך עמלק…

קרא עוד