כוס קידוש

הגמרא בברכות (נא,א) אומרת, "עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה: טעון הדחה, ושטיפה, חי, ומלא, עיטור, ועיטוף, נוטלו בשתי ידיו, ונותנו בימין, ומגביהו מן הקרקע טפח, ונותן עיניו בו; ויש אומרים: אף משגרו במתנה לאנשי ביתו". הגמרא מונה עשרה דברים בכוס של ברכה. השאלה מדוע נאמרו דברים אלו בכוס. הט"ז (או"ח סי' קפג ס"ק ב)…

קרא עוד

והגדת לבנך באילם

בתורה כתוב והגדת לבנך, השאלה כיצד אילם יקיים מצווה זו. הרמב"ם כתב (הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"א), "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר (שמות י"ג) זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר (שמות כ') זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר…

קרא עוד

האכלת דבר לא כשר לאדם מוגבל

שאלה: האם מותר להאכיל אדם מוגבל מאכל שאינו כשר? הקדמה: אדם מוגבל מבקש מאדם אחר להאכילו מאכל שאינו כשר. האם מותר לאכלו או לא? הצדדים להתיר, מעשה זה היות ואדם זה ביקש מעצמו להאכילו אין כאן לפ"ע (לפני עיוור). צד נוסף להיתר: מצווה לעזור לאדם הצריך עזרה, עזרה לזולת נכללת במצווה "ואהבת לרעך כמוך". הצדדים…

קרא עוד

פרשת תצוה

פרשת תצוה: הלבוש מרכיב חשוב באדם "וְעָשִׂיתָ בִגְדֵי קֹדֶשׁ לְאַהֲרֹן אָחִיךָ לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת" (שמות כח,ב) פרשתנו עוסקת בעיקר בהכנת בגדי הכהונה. מפירוט עשיית בגדי הכהונה הן של הכהן הגדול והן של הכהן ההדיוט, ניכר מהם ההוד וההדר. בצווי של עשיית הבגדים אנו רואים טעם זה. כפי שכתוב בפסוק שהבאנו למעלה, "לְכָבוֹד וּלְתִפְאָרֶת". אפשר ללמוד מהכהן…

קרא עוד

פרשת תרומה

פרשת תרומה: אוטיזם ופיגור "ועָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם" (שמות כה,ו) פרשת השבוע עוסקת בבניית המשכן. הקב"ה מצווה את משה לבנות משכן ומורה בדיוק כיצד לבנות וכן כיצד לעשות את כליו. הקב"ה נותן סיבה לבניית המשכן. הסיבה היא: "וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם". הרבה פעמים כאשר זוג נישא, אנו מברכים אותם שהקב"ה ישרה את שכינתו בתוך מעונם. אפשר…

קרא עוד

פרשת יתרו: להנגיש לכל אדם את הדרך אל המטרה

"וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ אֵלֶּה הַדְּבָרִים אֲשֶׁר תְּדַבֵּר אֶל בְּנֵי יִשְׂרָאֵל" (שמות יט,ו) בני ישראל מגיעים בא' סיון הוא החודש השלישי לצאתם ממצרים, למדבר סיני לקראת מתן תורה. בני ישראל מתכוננים לקראת מעמד זה, ע"פ הוראותיו המדויקות של הקב"ה. אחת ההוראות היא. וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ. המפרשים פירשו הוראה…

קרא עוד