פרק ב משנה י

"הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש" עתה כל תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי…

קרא עוד

תפילה מה: להידבק בה' בכל עת ועת

משכיל לא-לוהים תפילה. אתה נפחת נשמה באפנו ואתה מחייה כל נשמה. הוספת לתת לנו תורת חיים. עלינו הטלת בטובך הגדול, להגות ולרכוש תורתך. מה אהבנו ומה חביבה מטלה זו עלינו. אט אט נהגה ונרכוש כלי חמדתך. בכל שלב ושלב נדבק בך. עד שאתה תהפוך לנחלתנו השלמה. בזכות כך נפיץ את שמך המלא בעולמך. ברוך אתה…

קרא עוד

פרק ב משנה ט

"אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה…

קרא עוד

פרק ב משנה ח

"רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר…

קרא עוד

פרק ב משנה ז

"הוא היה אומר מרבה בשר מרבה רמה מרבה נכסים מרבה דאגה מרבה נשים מרבה כשפים מרבה שפחות מרבה זמה מרבה עבדים מרבה גזל מרבה תורה מרבה חיים מרבה ישיבה מרבה חכמה מרבה עצה מרבה תבונה מרבה צדקה מרבה שלום קנה שם טוב קנה לעצמו קנה לו דברי תורה קנה לו חיי העולם הבא" הלל אומר…

קרא עוד

פרשת בהר בחוקתי: על מצוות חסד צריך לצוות

"כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ וּבָא גֹאֲלוֹ הַקָּרֹב אֵלָיו וְגָאַל אֵת מִמְכַּר אָחִיו" (ויקרא כה, כה) פרשת בהר עוסקת בשמיטה ויובל. בשנת השמיטה אנו מצווים לא לעבוד בקרקע וכן בשנת היובל ובנוסף בשנת היובל אנו מצווים להשיב את הקרקעות המשועבדות לבעליהם. הקב"ה מצווה אותנו צווי לסייע לאדם העני להשיב לו את שדהו. ברצוני לשאול מדוע…

קרא עוד

פרק ב משנה ו

"אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון" הלל ראה גולגולת על פני המים, כלומר אדם מת. עקב כך הוא אמר שני דברים. אם הרגת אדם, בעקבות כך יהרגו אותך. אלה שהרגו אותך, בעקבות כך הקב"ה ימית אותם. הלל אומר שהקב"ה יסובב שתהיה מידה כנגד מידה.

קרא עוד

פרק ב משנה ה'

"הוא היה אומר אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד ולא הקפדן מלמד ולא כל המרבה בסחורה מחכים ובמקום שאין אנשים השתדל להיות איש" הלל מגדיר שישה סוגי אנשים אשר יש להם מגבלה או תכונה מסוימת וכתוצאה מכך הם מפסידים משהו אחר. אני מניח שהלל התכוון לאנשים היכולים להתגבר על מגבלתם…

קרא עוד

פרק ב משנה ד

"הוא היה אומר עשה רצונו כרצונך כדי שיעשה רצונך כרצונו בטל רצונך מפני רצונו כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. הלל אומר אל תפרוש מן הצבור ואל תאמן בעצמך עד יום מותך ואל תדין את חברך עד שתגיע למקומו ואל תאמר דבר שאי אפשר לשמוע שסופו להשמע ואל תאמר לכשאפנה אשנה שמא לא תפנה" רבן…

קרא עוד

פרק ב משנה ג

"הוו זהירין ברשות שאין מקרבין לו לאדם אלא לצורך עצמן נראין כאוהבין בשעת הנאתן ואין עומדין לו לאדם בשעת דחקו" המשנה אומרת, צריך להיות זהירים עם השלטונות. כלומר לא לסמוך יותר מידי על השלטונות. הסיבה היא שהשלטונות בזמן שטוב, הם מתנהגים בסדר עם כל אדם ואדם. לעומת בזמן דחק, השלטונות מתנהגים עם כל אדם ואדם…

קרא עוד