היבטים בנושא כסוי ראש לגבר

היבטים בנושא כסוי ראש לגבר/ שאול ענברי.

א: כשאנחנו באים לדון בנושא של כיסוי ראש לגברים יש צורך להקדים שני מונחים.

א. "מדת חסידות"
הגדרת המונח "מדת חסידות הנה: מעשה מעבר לדרת ההלכה המקובלת, כגון: חסידים הראשונים היו שוהין שעה קלה קודם התפילה, נוהג שאיננו מופיע בהלכה. מעשה זה נועד כדי לעזור להתרכז בתפילה. אולם ברור שאין הנהגה זאת מחייבת.

התוקף ההלכתי של מידת חסידות:
למידת חסידות אין שום תוקף הלכתי ע"פ מה שביארתי למעלה. נדייק מההגדרה שרק חסידים נוהגים הנהגות שאינן מופיעות להלכה. למידת חסידות אין עונש ע"פ מידת הדין, אלא, מסתכלים עליה מצד מידת היושר.

ב. "המנהג"

סיפור חיי

שאול, בן 42, סובל משיתוק מוחי וגר בשדה אליהו.

שמי שאול ענברי נולדתי בקיבוץ שדה-אליהו בשנת תשכ''ז ביא באב. בזמן הלידה טבעתי במי השפיר ולא נשמתי הרבה זמן. התוצאה היא פגיעה קשה בארבעת הגפיים ובדיבור. הוריי ידעו מיד שמשהו נפגע אבל רק לאחר מספר חודשים ראו סימנים ראשונים של הפגיעה כשלא התהפכתי מהגב לבטן.
כששאול היה בן שנה הבנו שיש לו ולנו קשיים לכל החיים והחלטנו שזה אתגר החיים שלנו.

מחשב תקשורת בשבת

תגיות:

מחשב לאילם חרש בשבת – שאול

תשובה
תשובה זו מניחה שתי הנחתות יסוד:
א. המחשב דולק מע"ש עד למוצש"ק
ב. מחשב זה משמש אך ורק לשיחת האילם עם הבריות.

ראשית עלינו לדון, בטעמי איסורי חשמל בשבת. קיימים שלושה איסורים בשבת, כפי שנפרט להלן:

קריאת מגילה ע''י חרשת

תגיות:

קריאת חרשת במגילה

שאלה: האם מותר לחרשת לקרוא במגילה בציבור של נשים?

תשובה:

א האם אישה יכולה לקרוא במגילה בציבור של נשים ולהוציאן ידי חובת קריאת מגילה?
איני רוצה להיכנס לדיון בשאלה זו, כיוון שהיא לא מעיקר דיונינו. אסתפק בהערה אחת בעניין. בשו"ת בני בנים (ח"ד מאמר ה') עונה הגרי"ה הנקין שליט"א, אישה יכולה לקרוא במגילה בציבור של נשים ולהוציאן ידי חובת קריאת מגילה ע"ש. כיום במספר קהילות נהגו כך והרוצה לסמוך ע"ז, ימשיך לעיין.

ב האם חרש מתחיב בקריאת מגילה, כאשר שמיעתו מתבצעת באמצעות מכשיר שמיעה?

עליה לתורה של אילם

אילם בעליה לתורה

שאלה: האם רשאי אילם, פיקח, השומע, לעלות לתורה?

תשובה:

א. דיני "השומע כעונה".
בארנו במאמרנו בעניין כבד פה האם רשאי לעלות לתורה.
מצד דין שומע כעונה, מסקנתנו הייתה שאומרים אנו את הכלל שומע כעונה בקריאת התורה ולכן גם כבד פה וגם סומא רשאים לעלות לתורה.
נעזרנו בהגיענו למסקנה זו:
בט"ז על (שו"ע סי' קמ"א ס''ק ג) שמביא את הירושלמי במגילה (פ"ד ה"א)- מעשה בר' מאיר שקרא במגילה ואדם אחר בירך עליה- מכאן שהשומע כעונה.

שיחה עם כיתה ט

מצורפת מצגת המספרת על הביקור שלי אצל ילדי כיתה ט' בבית ספר שקד בשדה אליהו יט אלול תשסט

להיות נכה אבל לחיות כאדם רגיל

אני הייתי בבית-קסלר ארבע שנים משתי סיבות. א. אני כ''כ לא רוצה לגור בקיבוץ מכוון שאיני מאמין בחיים האלה. ב. ראיתי שיש לי משימה בבית-קסלר. לקחתי הרבה אוויר והייתי שם. יצאתי שני ערבים בשבוע לשיעורים בחיפה ונסעתי כל שבוע הביתה אבל בהחלט לא היה קל.

היום אני חי בדירה שלי בקיבוץ ליד ההורים (זה היה גם לפני בית-קסלר). יש לי עובד זר, מאז שחזרתי הביתה, כך אני רציתי. היום אני לאחר שנה וחצי, ההסתכלות שלי על כל החיים מתחילה להשתנות.

הנחת תפילין

הנחת תפילין

עיקר מצוות הנחת תפיליו, היא להניח את הבית ולא לכרוך את הכריכות.
אדם המתקשה להניח תפיליו יניח כך.
אני מניח כך.

שלב תוכן