פרשת ואתחנן

בפרשת ואתחנן משה רבנו אומר לבני ישראל, שמרו את כל המצוות.
מפני מה משה אומר דבר זה? משה מסביר את הטעם. הטעם הוא, ששמירת המצוות תיתן להם חיים ותסייע בכיבוש הארץ. דבר נוסף שמשה רבנו אומר לבני ישראל הוא: לא להוסיף מצוות חדשות ולא להוריד מצוות, ממה שכתוב בתורה. אם אדם לא ישמור את המצוות או מספר מצוות, אדם זה ייענש. כל דברים האלה משה אומר לבני ישראל, מפני שהדברים האלה יסייעו בכיבוש הארץ.

השאלה שברצוני לשאול: מה הקשר בין שמירת המצוות לכיבוש הארץ ויישובה? הרי בפתיחת דברנו ראינו שיש קשר חזק בין שני דברים אלה.

תשובה: קיום מצוות בחיינו, זה דבר מרכזי. לכל אורכה של התורה והיהדות, נאמר לקיים ולשמור ויש הוראות כיצד בדיוק יש לקיים את המצוות. דבר נוסף מרכזי בחיינו, הוא יישוב ארץ ישראל. מספר רב של פעמים מופיע נושא יישוב הארץ בתורה והרבה מצוות אנו מצווים לשמור בארץ. דבר זה הוא מרכזי בחיינו, שיש לנו ארץ, היא מתנה מהקב"ה. כדי לזכות למתנה כזו גדולה ויקרה, כמו ארץ ישראל. עלינו לקיים ולשמור את כל המצוות.

אנו לומדים מפרשה זו, שצריך לקיים את המצוות כמו שכתוב בתורה ולא לשנות או להוסיף מצוות חדשות שאינן כתובות בתורה, המצוות נועדו לשמור על המתנה הגדולה והיקרה שזכינו בה - ארץ ישראל.
(בנוסף לכל הטעמים הנוספים שיש בקיום ושמירת מצוות).