כתבה עלי שפורסמה במקור ראשון

קובץ מצורףגודל
ההלכה.doc56 ק"ב