ליל תשעה-באב תשע

על מה בוכים ומורדים דמעות בתשע באב
הבכיה הזו איננה על הבית הגשמי. בית גשמי קם ונופל בהנף יד אחת. לכאורה אפשר לבנות את הבית פיזית היום במקמו לפי כל ההלכות הקשורות לבנינו
הבכיה הזו איננה על תפראתו של הבית. אפשר לפאר את הבית כמו שהיה ועוד יותר
אם כן על מה בוכים
בוכים על הפסק עבודת הקדש שוב עבודת הקדש שאיננה טכנית אלא עבודת הקדש הרוחנית
בוכים על העבודה זרה שהביאה לחורבן הבית ולגלות האומה
בוכים על שנאת חינם. נראה לי שהבנתי השנה מה זו שנאת חינם, זו שנאה לחינם. כפשוטה וכמשמעה, אדם שונא אדם ללא סיבה
אני מרגיש שגם השנה בליל זה יש לי על מה לבכות ולהוריד דמעה ולתקן את הצריך תיקון