הנחת תפילין

הנחת תפילין

עיקר מצוות הנחת תפיליו, היא להניח את הבית ולא לכרוך את הכריכות.
אדם המתקשה להניח תפיליו יניח כך.
אני מניח כך.