מנהל=מנהיג

האם מנהל הוא מנהיג?
מנהל - לכאורה, אמור לנהל את עסקיו ללא רגש. ע"מ שעסקיו הפעילו היטב. לדוגמא עובד אינו יעיל בעבודה מסוימת על המנהל להעביר את העובד לעבודה אחרת או לפטרו לאלתר.
מנהיג - זה להיות מנהל פלוס. כלומר, לנהל את עסקיו היטב אבל עם המון רגש, אהבה, חום והקשבה.
האם תפקידם יכולים ללכת ביחד? האם מנהיג יכול להיות מנהל?
מניסיוני הקצר בשני התפקידים הללו, לתפקד בהם בו זמנית זה מאוד קשה. במה דברים אמורים:
לפני כחודשים הקמתי קבוצה פו"פ לנכים דתיים. משך תקופה זו, הגיעו אלי מאות פניות להצטרף לקבוצה. נדרשתי למיינם, שזו פעולה קשה בפני עצמה. לאחר מכן, להודיע למי שלא התקבל. פעולה זו מאד קשה עבורי, כיוון שאני רואה את עצמי כמנהיג ולא כמנהל. לפעולה זו נדרש המון רגש, חכמה, ענווה, שפלות רוח וכו'.
אשמח לשמוע את דעתכם

תגובות

מנהל - לכאורה, אמור לנהל את

מנהל - לכאורה, אמור לנהל את עסקיו ללא רגש. ע"מ שעסקיו הפעילו היטב. לדוגמא עובד אינו יעיל בעבודה מסוימת על המנהל להעביר את העובד לעבודה אחרת או לפטרו לאלתר.
מנהיג - זה להיות מנהל פלוס. כלומר, לנהל את עסקיו היטב אבל עם המון רגש, אהבה, חום והקשבה.hair loss treatment
arginine
human hair extensions
האם תפקידם יכולים ללכת ביחד? האם מנהיג יכול להיות מנהל?
מניסיוני הקצר בשני התפקידים הללו, לתפקד בהם בו זמנית זה מאוד קשה. במה דברים אמורים:
לפני כחודשים הקמתי קבוצה פו"פ לנכים דתיים. משך תקופה זו, הגיעו אלי מאות פניות להצטרף לקבוצה. נדרשתי למיינם, שזו פעולה קשה בפני עצמה. לאחר מכן, להודיע למי שלא התקבל. פעולה זו מאד קשה עבורי, כיוון שאני רואה את עצמי כמנהיג ולא כמנהל. לפעולה זו נדרש המון רגש, חכמה, ענווה, שפלות רוח וכו'.