העסקת עובדים זרים

בפרשת בהר מופיע הפסוק: "כִּי לִי בְנֵי יִשְׂרָאֵל עֲבָדִים עֲבָדַי הֵם אֲשֶׁר הוֹצֵאתִי אוֹתָם מֵאֶרֶץ מִצְרָיִם אֲנִי יְקֹוָק אֱלֹהֵיכֶם". פסוק זה מסכם את היחס שצריך להיות כלפי שלנו.
פסוק זה ופסוקים נוספים, מדברים בעבד עברי. עתה אתן פרשנות משלי, לפרשה זו.
הפסוק אומר, משעה שבנ"י יצאו מצרים, התורה מעדנת את העבדות בעולם. מעתה קיימת בעולם עבדות אחת שהיא טוטאלית, בנ"י עבדים לקב"ה ולעתיד לבוא כל העולם עבדים לקב"ה. אם אין עבדים בעולם, ז"א שאין מעבידים חוץ מזולתו יתברך.
מסקנה שעולה מפרוש זה. שכאשר אנו מעסיקים עובדים זרים, עלינו להתנהג אליהם כעובדים ולא כעבדים. לדוגמא, לא לתת לעובד עבודות, שאנחנו לא הינו עושים.