יום הזיכרון

בהיכנס יום הזיכרון לשואה ולגבורה, גופי מתחיל לרעוד ועיצבון יורד עלי.
בזוכרי את ששת מיליוני היהודים ובניהם קרובי משפחתי, אשר הומתו במתות משונות.
העצבות הזו נמשכת עד יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי הטרור.
בהתקדש יום, עניי מתחילות לדמוע וחרדת קודש יורדת עלי, מעין יו"כ קטן/פרטי.
לפני 27 שנה בשלהי מלחמת לבנון הראשונה, מו"ר גדי זצ"ל נפל.
גדי, הניעה בי חיי תורה.
מאז ועד היום. אני מנסה לחיות כך.