הכל בידי שמים

ביום שישי שעבר, הבנתי את המשמעות העמוקה של "הכל בידי שמים", ועוד מספר דברים.
ביום שישי שעבר, קבלתי הודעה משמחת מאד. שחברי יואל ליאון שהוא חרש-אילם ונכה בכל גופו. מתחתן עם אסתר שהיא בחורה רגילה.
תגובתי הראשונה היתה דיכאון, למה לי אין חברה וכו'. אח"כ הבנתי שבאמת רק הקב"ה מזווג זווגים והכל בידיו. בבת אחת כל האימרות הללו קבלו אצלי משמעות כ"כ אמתית.
משעת גלוי ידיעה זו. כל גופי רועד, מיראת הרוממות.

תגובות

אתה עושה השתדלות ?

שאול היקר
אני מתפלל לקבל הזמנה לחתונה שלך (מקווה שתזמין אותי אחרי זה...),
אבל האם אתה עושה את ההשתדלות שלך לפגוש אנשים אחרים ?
אתה בטח מכיר את הבדיחה על הפרסי שמתפלל שנים כל יום שהוא מבקש לזכות בלוטו והמלאכים כבר באו לשכנע את הקב"ה , ואז הוא אמר שימלא טופס ...

מוסר ההשכל הוא שאתה צריך לעשות מאמץ סביר לצאת ולפגוש אנשים, והוא כבר יעשה את שלו

אני