חירות מה היא?

חרותי, מה את?
האם את, חירות של הליכה, שליטה מוחלטת בידים?
או את, חירות של מחשבה בהירה, של יצירה יפה?
איני חירות כזו או חירות כזו.
אני אחת.
הניזונה אחת מהשניה.
כחירות מצרים בשעתה, אשר ניזונה מארבעה חרויות.
ללא הזנה זו.
השלמת החירות לא תיהיה.

תגובות

הכל תלוי בהחלטה שלך

גם בתוך המגבלות שלנו אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו חופשיים - מהרגלים, ממחשבות מחלישות, מאנשים שלא טובים לנו