קבלת האני

נושא של קבלת האני, זה נושא קשה עבורי. משום שעדיין לא קבלתי את עצמי ואת נכות שלי (לאחר 41 שנה). כוונתי שאינני מקבל את חסרונותיי, לדוגמה: שאיני עצמאי ואני תלוי באחר, אני מתנהג בצורה מסויימת שאיני רוצה בה. אין טעם לבכות כל החיים, כאשר איני יכול לשנות את חסרונוסתיי. אילו הייתי יכול לשנות, הייתי משנה. מאחר הדברים האלה לא נתנים לשנוי. נשאר לי רק לשמוח במה שאני. שנאמר, איזהו העשיר השמח בחלקו.
שמחה זו, מה היא? לחיות בשלמות עם עצמי, בנחת רוח, ללא כעסים וללא מררירות בלב.
כך יהיה לי, הרבה יותר טוב בחיים.