תפילה לשאול

ה', התעוררתי בכל בקר
ה', יצאתי ממטתי החמה, עמדתי על רגלי, לכבודך.
והלך במהירות ובחיפזון לבית אלוקי. להודות, לשבח ולבקש רחמיו.
אנא ה', פתח פי ולב טהור. לומר תפילתך.
אנא ה', אנא ה'.
עצום עיניי להתרכז. ואין רכוז.
אקמוץ מחשבותיי. ואיו מחשבות מלפניך
אנא ה', למה זה תתשני, בשעת תפלתי.
אעזור לי. להשיח תהילתך