הנכות בראיה כלל מערכתית

אני נכה, אני מוגבל, אני זקוק להרבה עזרה וכו'. כל הנתונים הם עובדות, שאי-אפשר לשנותן. מנקודה זו קיימות שתי אפשרויות:
אפשרות 1 - להיות מדוכא. לומר מפני מה זה קרה לי. לצעוק לה' מדוע זו עשית לי. אני כועס עליך חו"ח.
אפשרות 2 - להתבונן על הבריאה כולה. לראות את הצפורים הנהדרות שבשמים. להסתכל על הפריחה המרהיבה שבשדות.להביט על השמש העולה ממזרח ושוקעת במערב. כך בכל יום וים, ללא מנוחה.
כאשר בוחרים באפשרות השניה ומביטים ממנה על הנכות. עשוים להבין, שהבריאה היפה שברא לנו הקב"ה. הוא ברא לנו את הנכות הקשה.כך אולי תוכל במעט להקל על הנכות. אולם ראיה זו, קשה להתמדה.מפני שנדרשת אמונה חזקה בקב"ה, שהוא השליט על הכל, הוא בורא טוב וגם את הרע.
כיצד לשמר אמונה זו? כל אחד צריך לשמר אמונה זו, בדרכו הוא. אחד בתפילה ובתחנונים לפני המקום, אחד בלמוד מוסר וכו'.
הסתכלות זו, תסייעה בעז"ה להתמודדות יותר קלה עם הנכות.