ראש השנה תשפ"א: זמן הכרת המלך

"ואתה הוא מלך, אל חי וקיים" (ונתנה תוקף)בוקר אחר שמחת תורה אדם קם ומחליט, השנה אקדיש יותר עתים לתורה ולמצוות.באותו יום שונה אדם זה, פרשת השבוע עם רש"י, פרק יומי, משנה יומית, דף יומי, הלכה יומית וכמובן מרבה בעבודת ה' וגמילות חסדים."בפסוקו של יום" של אותו יום, אדם זה מרוצה ומאושר מעצמו עד אין קץ.אדם…

קרא עוד

שבועות תש"פ: כיצד מקבלים תורה

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בני ישראל באו למדבר סיני משה רבנו עולה שם על הר סיני ומתייחד עם הגבורה. איש לא יבין מה התרחש באותם ימים, בין הקב"ה למשה. התרחשות זו הייתה נשגבה מכל בינה. כי משה האיש, הוא אדון הנביאים. ככתוב, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. לסוף ארבעים יום…

קרא עוד

חד גדיא

אבא קונה גדי בשתי זוזים. האבא חושב שזכה בגדי. החתול בא וטרף את הגדי. החתול חושב שהוא השיג את כל מבוקשו. הכלב בא ונשך את החתול. הכלב חושב שהוא השיג את כל מבוקשו. כן הלאה וכן הלאה. הבית האחרון של פיוט זה, הקב"ה הרג את מלאך שחשב שהוא יכול להמית את כולם והוא לא ימות…

קרא עוד

אחד מי יודע

פיוט זה מכיל בתוכו שלושה עשר בתים. בכל בית נמצאת שאלה ותשובה וחזרה על התשובות מהבתים הקודמים. אומר הפיוט, פותח בשאלה שהוא יודע ומיד משיב עליה וחוזר על התשובות מהבתים הקודמים. הפיוט מראה שכל מספר שייך ליהדות והכל קשור להקב"ה. אסביר, בכל בית אנו משייכים את המספר לדבר מסוים ביהדות והחזרה עד לאחד בכל פעם…

קרא עוד

שביעי של פסח תש"פ: רגע של אמונה

"וַיַּרְא יִשְׂרָאֵל אֶת הַיָּד הַגְּדֹלָה אֲשֶׁר עָשָׂה ה' בְּמִצְרַיִם וַיִּירְאוּ הָעָם אֶת ה' וַיַּאֲמִינוּ בַּה' וּבְמֹשֶׁה עַבְדּוֹ" (שמות יד,לא) אחר שבוע הליכה במדבר, בני ישראל עוברים את ים סוף והמצרים מתים. עקב הנס הגדול הזה, בני ישראל מאמינים בה' ובמשה עבדו. אחר אמונה גדולה זו, בני ישראל שבים להתלונן בפני משה, מדוע הוצאת אותנו ממצרים.…

קרא עוד

כִּי לו נָאֵה, כִּי לו יָאֶה ואֵל בְּנֵה אֵל בְּנֵה, בְּנֵה בֵּיתְךָ בְּקָרוב

אתייחס היום לשני פיוטים שיש ביניהם דמיון רב.   הפיוט הראשון מתאר את הקב"ה במלכותו.  אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה, מפני שאנחנו בניו של הקב"ה.  הפיוט השני מתאר את הקב"ה. הקב"ה הכל יכול והוא יבנה לנו בקרוב בימינו את המקדש.  אפשר ללמוד מפיוט זה, שאנחנו צריכים לרכוש תארים אלה כדי שנועיל…

קרא עוד

ויהי בחצי הלילה

הפיוט הראשון ב"נרצה", הוא ויהי בחצי הלילה. הפיוט מדבר על ניסים שהתרחשו לאנשים בימי התנ"ך. המשותף לכל הניסים שהם התרחשו בלילה. הבית האחרון מדבר על העתיד. הבית אומר שבעתיד היום והלילה וכן האור והחושך יהיו דבר אחד. משמעותם של דברים הם, שנחזור למצב שהיה לפני בריאת היום והלילה והאור והחושך, ביום הראשון לבריאה. לדעתי הנמשל…

קרא עוד

הברכה על הכוס השנייה

אחר שסיפרנו היאך הגענו למצרים ומה התרחש שם וכיצד הקב"ה גאל אותנו משם. אנו נרגשים וחפצים בקול גדול לומר את הברכה על הכוס השנייה. אנו אומרים שבזכות גאולה מתאפשר לנו לאכול מצה ומרור. בכך מזכירים את שעבוד מצרים. בהמשכה של הברכה אנו פונים בבקשה לבניין ירושלים והמקדש. מטרת בקשה זו, שנעבוד את עבודת הקרבנות. אך…

קרא עוד

אֲרַמִּי אֹבֵד אָבִי וַיֵּרֶד מִצְרַיְמָה

עתה אנו באמת מתחילים לספר את סיפור השעבוד. לפני שנספר על השעבוד, אנו רוצים לדעת היאך הגענו למוצרים. בנוסף יש לדעת כשירדנו למצרים היינו רק שבעים נפשות. אך במצרים הפכנו להיות אומה עם הרבה נפשות עתה נותר לנו להמתין לקטע הבא של ההגדה.

קרא עוד

שבת חוה"מ פסח תש"פ: שיר השירים קודש קודשים

"אמר רבי עקיבא חס ושלום לא נחלק אדם מישראל על שיר השירים שלא יטמא את הידיים, שאין כל העולם כולו כדאי כיום שנתן בו שיר השירים, שכל הכתובים קודש ושה"ש קודש קודשים" (משנה ידים ג,ה) קיימת מחלוקת אם שיר השירים נכלל בספרי הקודש או לא. ר"ע אומר, חס וחלילה מלחשוב שספר זה אינו נכלל בספרי…

קרא עוד