חנוכה תש"פ בימים ההם בזמן הזה

בימי שלטון החשמונאים, היוונים נכנסו למקדש ה' והכניסו צלם להיכל וטימאו את כל השמנים. בעת ההיא בית חשמונאי נלחמו ביוונים והמלחמה הייתה קשה מאד. מפני שהיוונים היו רבים והחשמונאים היו מעטים. לבסוף בית חשמונאי גברו על היוונים והוציאו צלם שבהיכל ומצאו כד קטן ובו שמן טהור. השמן בכד זה הספיק ליום אחד. אולם נעשה נס…

קרא עוד

שבת חוה"מ סוכות תש"פ: קדושת שבת היא קדושה עליונה אפ' במחיר ביטול מצוות עשה

אנו מצווים לקחת ביום הראשון של סוכות ארבעת המינים, אפילו בשבת. כך היה נהוג עד ערב חורבן הבית השני במקדש. בערב החורבן מתקן ריב"ז ליטול ארבעת המינים בכל הארץ שבעה ימים זכר למקדש אך חז"ל גזרו שלא יטלו בשבת. היאך גזרו חז"ל גזרה זו וכך ביטלו מצוות עשה מהתורה? מה טעמה של גזרה זו? התוספות…

קרא עוד

סוכות תש"פ: חג הסוכות חג האחדות

" דבר אחר "פרי עץ הדר" אלו ישראל מה אתרוג זה יש בו טעם ויש בו ריח כך ישראל יש בהם בני אדם שיש בהם תורה ויש בהם מעשים טובים "כפות תמרים" אלו ישראל מה התמרה הזו יש בו טעם ואין בו ריח כך הם ישראל יש בהם שיש בהם תורה ואין בהם מעשים טובים…

קרא עוד

יום הכיפורים תש"פ: חטאינו בשגגה נעשים

"וְנִסְלַח לְכָל עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל וְלַגֵּר הַגָּר בְּתוכָם, כִּי לְכָל הָעָם בִּשְׁגָגָה" (במדבר טו,כו) יום הכיפורים הוא יום סליחה וכפרה. אחר ימי התשובה וימי הדין, מגיע יום הסליחה והכפרה. על מה יום זה סולח ומכפר? הסליחה והכפרה באים על חטאים הנעשים בשגגה. שני טעמים בדבר. הראשון, הפסוק המצוטט למעלה מעיד על כך. כתוב בפסוק, "כי…

קרא עוד

ראש השנה תש"פ: מלך על כל הארץ

אנו באים בראש השנה לפני מלך המלכים ואדון כל העולם. ביום שהאדם הראשון נברא ובאותו יום חטא. ביום זה כל באי עולם באים לתת את הדין לפני בורא עולם. אנו נותנים את הדין לפני בורא עולם אשר שולט על כל העולם. אשר בידו כל פעול ויצור. אנו עבדיו ובניו. אנו עומדים אחרי חודש של סליחות…

קרא עוד