תפילה מא: השיבנו לבתי הכנסת במהרה

אשא תפילה ליושב במרומים. אין אנו יכולים לראות פניך בבתי כנסיות. עכשיו לא רק שאין לנו בית מקדש גם אין אנו יכולים לבוא ולראות פניך בבית מקדשך המעט ואפילו יש אנשים המתלבטים אם לבוא למניין. אבינו מלכנו הסר ממנו כל נגע המונע אותנו מלבוא עתה לבית ה'. בזכות זה נבוא ביתך ונתפלל יחד לשמך כבראשונה.…

קרא עוד

תפילה מ: להוסיף נדבך בבניין מהקורונה

אשא תפילה לבורא עולם. ה' בראת עולם שלם ומופלא. בראת טוב ורע. אך הטוב והרע, הם רק בעינינו המצומצמות והדלות. אנו בני בריתך רואים ברוב זמננו את הרגע ואת ההסתכלות הקטנה שלנו. אנא מלך רחום וחנון. פקח את ראייתנו והאר עינינו ופתח את ליבנו בעת הזו להבין את מצבנו. בזכות הארה זו נבין את מגפת…

קרא עוד

תפילה לט: למחשבה טובה ונכונה

תפילה לאדון העולם. המוליד כל ייצורי אנוש בחסדו. לכל ייצור, אתה מטביע בו את אופיו ואת תכונותיו. אופיו ותכונותיו אשר הטבעת בנו, הם מחלקך האציל והטהור. אני בשכלי מבין שמחשבותיך טובות ונכונות כמו שכתוב בדברי קודשיך. אנא מלך רחמן המאציל את טובו על כל בני האדם. תן לי להטמיע בי מחשבות טובות ונכונות. בזכות הטמעה…

קרא עוד

תפילה לח: לזוגיות בריאה ושלמה

אשא תפילה. אתה בראת זכר ונקבה. הוספת לשדכם ארבעים יום קודם ללידתם. הוספת לתת שדכנים מסורים לסייע להם בשידוך. זוגיות זו משימת חיים אשר הטלת עלינו. אנו צריכים לדעת לתקשר עם בן או בת הזוג אשר עמנו. לדבר דיבור הגון וישיר. בנוסף אנו צריכים לומר את כל הדברים בצורה הבונה זוגיות. אנא מלך המלכים ואדוני…

קרא עוד

תפילה לז: למודעות עצמית

למשכיל בעת הזו תפילה. אתה בורא כל ייצור. נתת בנו את כל מה שנתת לנו. גוף, נשמה, אופי, מחשבה ועוד הרבה צידה לדרכנו בעולמך. אנו בני בריתך צריכים להאמין ביכולתנו , שהם ממקורך הגדול והאציל. הבנה זו תיתן לנו לבחור בכל עת, שאנו יכולים לעשות ככל יכולותינו. בזכות תפילה והבנה זו, נזכה להוסיף את חלקנו…

קרא עוד

תפילה לו: נתינת כוח לצוות בית קסלר

תפילה לא-לוהים. אתה הולדת אנשים עם מוגבלויות שונות. הוספת לברוא אנשים חכמים, נבונים ומסורים. אנשים אלה בחכמתם הרבה ובתבונתם הגדולה בנו משכן קבע לאנשים המיוחדים אלה. הוספת לתת כוח ומסירות עד אין קץ לאנשים ולצוות משכן זה. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. המשך לתת כוח ומסירות רבה לצוות זה. ומלא אותם ואותן ברעיונות טובים. בזכות…

קרא עוד

תפילה לה': לדיבור טוב וישיר עם בורא עולם

למשכיל תפילה. ה' ה', אתה נתת לנו את הזכות להתפלל לפניך. אתה הוספת ונתת לנו פה להתפלל לפניך. כן הוספת לתת ראש ולב שנשכיל ונתפלל מעימקא דליבא. אנא מלך המלכים, מלך רחום וחנון , תן ברגעי קדושה אלה. שנטמיע בנו את הזכות להתפלל לפניך הוסף לנו ברגעים אלה פתיחות הלב והתכוונות הלב רק אליך. בזכות…

קרא עוד

תפילה לד להבנה שאנחנו עושים מה שאנחנו יכולים

למשכיל תבונה. אתה בראת ייצורי עולם. אתה בראת כל ייצור בזמנו ובמקומו ובתנאיו המתאימים לו. הטבעת בנו את יכולותינו וכישורנו. אתה מוסיף לנו כל הזמן אתגרים, משימות ורצון לעשות עוד ועוד. אנא מלך רחום וחנון. תן בנו הבנה שמה שאנחנו עושים עתה, זה המשימה לעת הזו. בזכות הבנה זו, נעשה יותר ויותר משימות שאתה מטיל…

קרא עוד

תפילה לג: לקבל כל אדם

לבורא עולם תפילה. אתה בורא כל יצורי אנוש. נתת לנו בחירה חופשית. לימדתנו מידות טובות והנהגות ישרות. בני האדם רשאים להשתמש במידות ובהנהגות כרצונם. אך אנחנו בני בריתך צריכים להשתדל לקבל כל אדם כמות שהוא. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. עזור לנו לקבל כל אדם כמות שהוא. בזכות זה נחזק את אהבת הריע.

קרא עוד

תפילה לב: עת לכל

למנצח על העתים מזמור. הא-ל הנותן קצבה לכל חי. הא-ל הנותן לאדם לתכנן את זמנו ואת עתותיו בכל רגע ורגע. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. תן לי לתכנן את זמני כך שאספיק לעשות את כל המטלות אשר הטלת עלי. בזכות זה, אמלא את ייעודי בעולמך בצורה טובה יותר.

קרא עוד