תפילה לג: לקבל כל אדם

לבורא עולם תפילה. אתה בורא כל יצורי אנוש. נתת לנו בחירה חופשית. לימדתנו מידות טובות והנהגות ישרות. בני האדם רשאים להשתמש במידות ובהנהגות כרצונם. אך אנחנו בני בריתך צריכים להשתדל לקבל כל אדם כמות שהוא. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. עזור לנו לקבל כל אדם כמות שהוא. בזכות זה נחזק את אהבת הריע.

קרא עוד

תפילה לב: עת לכל

למנצח על העתים מזמור. הא-ל הנותן קצבה לכל חי. הא-ל הנותן לאדם לתכנן את זמנו ואת עתותיו בכל רגע ורגע. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. תן לי לתכנן את זמני כך שאספיק לעשות את כל המטלות אשר הטלת עלי. בזכות זה, אמלא את ייעודי בעולמך בצורה טובה יותר.

קרא עוד

תפילה לא: הללוי-ה למתפלל

הללוי-ה למתפלל .  הללוי-ה למשכים קום.  הללוי-ה לקם ממיטתו ועושה כל צרכיו והמתקין עצמו לעבודת בוראו.  הללוי-ה להולך לבית א-לוהיו בקור, בגשם, בחום, בשרב ובכל מצב שהוא.  הללוי-ה הנכנס לבית ה' בגיל וברעדה, באימה וביראה.  הללוי-ה המתעטף בטלית ועוטר בתפיליו את ידו ואת ראשו.  הללוי-ה המתפלל בכובד ראש ומוציא בשפתיו מילים קדושות ומכוון את כל…

קרא עוד

תפילה ל תפילת לגשם

למנצח לבעל המפתח של הגשם. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל השולט על כל העולם בחסדו. הא-ל המוריד טיפה והמפסיק טיפה לפי צורכנו. תן מטר על פני האדמה. תן לנו הבנה שגשם זה קדוש וטהור מפני שהגשם בידיך. הבנה זו תביא אותנו לא להתלונן עליך על מצב…

קרא עוד

תפילה כח לזוגיות נכונה

הללוי-ה לזוגיות נכונה. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל השולט על כל בני האדם. הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני האדם. הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל זמן. הא-ל המזווג זיווגים. תודה על הכל. תודה על הזיווג שלנו. אנא מלך רחום וחנון. למד אותנו להשתמש בשכלנו ובליבנו…

קרא עוד

תפילה כז: קבלת רגיעה בגוף ובנפש כאחד

מזמור לנותן כוח. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל השולט על כל בני האדם. הא-ל המחיה כל נשמה. הא-ל הנותן כוח לכל חי. תודה על הכל. תודה שנתת לנו גוף. תודה ששמת בנו נשמה. אנא מלך רחום וחנון. תן לנו הבנה שגוף ונשמה הם דבר אחד. והגוף…

קרא עוד

תפילה כו: להיות צנוע ולא גאוותן

למנצח על העולם בכבודו. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל השולט על כל העולם. הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני אדם. תודה על הכל. תודה ששמת בי דעה צלולה ותבונה ישרה. תודה ששמת אותי בין יושבי בית המדרש. תודה שנטעת בי כוח לחדש בתורתך. אנא מלך…

קרא עוד

תפילה כה תפילה לאחר החגים

מזמור לתודה. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל הנמצא בכל מקום ובכל מצב הא-ל אשר נתן לנו חגים להעלות את רוחנו. תודה על הכל. תודה שנתת לנו את זמן אלול ואת חגי תשרי המרוממים. תודה שנתת לנו את חג שמחת תורה להודות לך מתוך הודיה אמתית ולב…

קרא עוד

תפילה כד: תפילה אל התפילה

תהילה לתפילה. א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל הנותן כוח הדיבור לבני אדם. הא-ל אשר שם בנו את כוח המחשבה והריכוז. הא-ל הפותח את פינו להתפלל אליך. תודה על הכל. תודה שקיבלנו אפשרות להתפלל. תודה על אשר חכמינו ז"ל קבעו לנו פרקים ביום להתפלל. אנא מלך רחמן.…

קרא עוד

תפילה כג: אין עוד מלבדו

מזמור לאדון הכל. הא-ל היוצר הכל. הא-ל אשר אמר והיה העולם, ונהיה העולם. הא-ל היוצר כל נוצר והפועל כל פעול. הא-ל אשר נתן לנו תורת אמת. תודה על הכל. אנא יושב מרום ושוכן ארץ. אל תשב ריקם תפילותיי ולימודיי. אל יהיו דבריי אלה, פעולות מכניות בלבד אלא גם פעולות מעיומקא דליבא וחוזרות לעיומקא דליבא. וכך…

קרא עוד