תפילה יא: תתיר צרורה

תפילה להתרת הצרורות. הא-ל הגדול, הגיבור והנורא. הא-ל הקונה שמיים וארץ. הא-ל השולט על הכל. עיניך תלויות על כל בשר. תודה על הכל. תודה על שאתה שולט על כל בריה. תודה על שאתה מנהג עולמך בחסד. אנא מלך רחום וחנון. תתיר צרורותינו . בזכות התרה זו, תוכל לטהרנו ולעלותנו בקדושה. ובזכות תפילה זו, תתיר צרורותינו…

קרא עוד

תפילה עשירית: לעילוי נשמת הרב גדי זצ"ל

לעת דימדומי חמה של שנת השלושים ושבע לנפילתו של מו"ר הרב גדי זצ"ל. אשא תפילה. אלוה-ינו ואלוה-י אבותינו, אלוה-י אברהם, יצחק ויעקב. הא-ל הגדול הגיבור והנורא. אתה ברחמיך הרבים נתת את אור החמה אשר הפציעה ליום אחד. באותו יום המיוחד אור זה היה כל כך חם אשר שרף כל איש ואישה. ואתה ברחמיך הרבים ראית…

קרא עוד

תפילה תשיעית: לרגיעה נפשית

מזמור לנפש. אלוה-ים אשר בידך מחקרי ארץ. הא-ל השולט על הכל. הא-ל הנמצא איתי בכל מקום ובכל עת. תודה על הכל. תודה על שמחה. תודה על עצב. תודה על רגיעות הנפש תודה על חברים רבים. תודה על יכולת להגיב ולמחות ולכעוס על דברים המפריעים לי. אנא מלך המלכים ואדוני האדונים. תלמד אותי להמעיט במידת הכעס…

קרא עוד

תפילה שמינית: בקשה לעצה טובה

תחינה לאלוה-ים. הא-ל היושב בשמיים ובארץ. הא-ל הנמצא בכל מקום. הא-ל הנמצא איתי בכל עת ובכל מצב. הרי אני מלא תודה לפניך. תודה על חיים שלמים שנתת בי. תודה על תבונה ישרה ודעה צלולה ששמת בי. תודה על כישורים חברתיים שנטעת בתוכי. תודה על חברים טובים ומסורים ההולכים איתי בכל עת ובכל מצב. אנא מלך…

קרא עוד

יום ירושלים: שבנו ברחמיו הרבים לירושלים

"ולירושלים עירך ברחמים תשוב" (תפילת שמונה עשרה) לפני שבעים ואחת שנה ה' ברחמיו הרבים הציל אותנו משואת אירופה ונתן לנו מדינה. לאחר תשע עשרה שנה באותו חודש ממש ה' הוסיף לנו עוד מחלקי ארצנו הקדושה. קיבלנו בתוך חלקי ארצנו הקדושה את העיר העתיקה ואת החומות החיצוניות והר הבית בראשם. בכך ה' שם בידינו את עשר…

קרא עוד

תפילה שביעית: אל האמונה

מזמור אל האמונה. ריבון כל העולמים. אדון כל הנשמות. בורא השמים וארץ. המשגיח על כל בריותיו בחסדו. תודה על חיים. תודה על צפצוף הציפור ועל פריחת הפרח. אנא מלך רחום וחנון. תן לי דרך אל האמונה. קרב אותי אליך. אבא שבשמיים אני כל כך אוהב אותך, נפשי משתוקקת אליך. תפתח קצת יותר את הפתח אליך.…

קרא עוד

תפילה שישית העבר את מחשבותיי ללבי ולאישיותי

למשכיל לשאול תפילה. ה' ה' א-ל רחום וחנון. הא-ל הנמצא בכל מקום, יושב הכרובים. שוכן עד, שוכן שמיים וארץ. תודה על דעה צלולה ששמת בי. תודה שנתת לי לב ותבונה ישרה להתפלל אליך. אנא יושב מרום ושוכן ארץ. מלך מלכי המלכים. עזור לי להפוך את תפילותיי ורחשי ליבי לחלק מאישיותי. עשה שאברך אותך ולא להפך…

קרא עוד

תפילה חמישית: קבלת הנכות

ריבון העולם . מלך אדיר, מלך טהור. מלך יוצר כל נוצר. מלך שומר על כל בריותיו באהבה ברחמים ובחסד. אני מודה לך על כל מה שנתת לי. תודה על מאור עיניים. תודה על משמע אוזניים. תודה על היכולת לאכול. תודה על הרגשת כאב. תודה על חכמה שחננת בי. אנא מלך רחום וחנון. תן בי בינה…

קרא עוד

בין יום השואה ליום הזיכרון ליום העצמאות

בפרוש עלינו יום השואה והגבורה אני מזיל דמעה ונכנס לחרדת קודש. מזיל דמעה על בית ישראל שנספו במיתות שונות ומשונות. מזיל דמעה על צדיקי עולם אדירי תורה על יונקי שדים על אנשים נשים וטף. מזיל דמעה על משפחתי היקרה. לבי מתמלא בחרדת קודש מפני הגבורה שגילו האנשים שם. הרצון הגדול להמשיך לחיות ולהמשיך לדבוק בקיום…

קרא עוד

תפילה ד לברך ולקלס את בוראי

לאהוב אלוה-ים. נפשי נחשפה אליך. למלך אדיר. לריבון העולם שאמר בהבל פיו והיה העולם והעולם נהיה. לאהוב בריותיו לאין קץ. תודה על הכל. תודה על שמחת חיים שנתת בי. תודה על בינה ישרה שהחתמת בי להגות בתורתך. תודה ששמת לי מורה אהוב ויקר אשר הורה לי חיי תורה. אנא מלך רחום וחנון. אני כלי מלא…

קרא עוד