תפילה כו: להיות צנוע ולא גאוותן

למנצח על העולם בכבודו.
א-להינו וא-לוהי אבותינו א-לוהי אברהם, א-לוהי יצחק וא-לוהי יעקב.
הא-ל הגדול, הגיבור והנורא.
הא-ל השולט על כל העולם.
הא-ל הנותן דעה צלולה ותבונה ישרה לבני אדם.
תודה על הכל.
תודה ששמת בי דעה צלולה ותבונה ישרה.
תודה ששמת אותי בין יושבי בית המדרש.
תודה שנטעת בי כוח לחדש בתורתך.
אנא מלך רחום וחנון.
עזור לי להישאר בגבולותיי לא להיות מדי צנוע ולא להיות מדי גאוותן.
עזור לי להישאר אחד מבני החבורה.
בזכות כל אלה אשתדל להיות אני.

השאר תגובה