פרק א משנה יג

"הוא היה אומר נגד שמא אבד שמיה ודלא מוסיף יסיף ודלא יליף קטלא חייב ודישתמש בתגא חלף" הלל אומר את משנה זו בניגוד למה שהוא אמר במשנה הקודמת. הלל נותן ארבע דרכים כיצד לא מגיעים להקב"ה ובנוסף הלל אומר מה יתרחש לאיש המתנהג בניגוד לדרכה של תורה: אדם המציג את עצמו כרב אך ורק לצורך…

קרא עוד

אחרי מות קדושים בזכות ואהבת לרעך כמוך העולם מתקיים

"לֹא תִקֹּם וְלֹא תִטֹּר אֶת בְּנֵי עַמֶּךָ וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ אֲנִי ה'" (ויקרא יט,יח) פרשת קדושים מונה הרבה מצוות שהן בין אדם לחברו. הפרשה מונה מספר מצוות המורות מה אסור לנו לעשות לחברנו. בסופן של מצוות אלה, הקב"ה מורה לנו את מצוות "ואהבת לרעך כמוך". הקב"ה אומר לנו שכאשר נאהב את רענו כמו שאנו אוהבים…

קרא עוד

פרק א משנה יב

"הלל ושמאי קבלו מהם הלל אומר הוי מתלמידיו של אהרן אוהב שלום ורודף שלום אוהב את הבריות ומקרבן לתורה" הלל ושמאי מוסיפים לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ. הלל אומר : אנו צריכים להידמות לאהרן הכהן שהיה תמיד מחפש את מידת השלום. לא רק שביקש שלום, אלא ממש בכל מחלוקת בין אדם לחברו,…

קרא עוד

תפילה מג: ללמוד מהנופלים ולחיות מלימוד זה

אשא תפילה לבורא עולם . כל עמך ישראל נקרא לפקודתך לדגל. בין ביום בואם ארצה, בין בשבת ומועד ובין בשבת שבתון. כולם באו להילחם מלחמת קודש. עזבו משפחות, חברים, חיים שלמים. המיוחדים שבהם לא שבו. אבא שבשמיים ובארץ רחם עלינו והאר לנו את חייהם השלמים. בזכות הארה זו, נבנה עולם יותר שלם לשמך. ברוך אתה…

קרא עוד

פרק א משנה יא

לימוד זה מקודש לנשמת חיילי צה"ל ולכל נפגעי פעולות האיבה "אבטליון אומר חכמים הזהרו בדבריכם שמא תחובו חובת גלות ותגלו למקום מים הרעים וישתו התלמידים הבאים אחריכם וימותו ונמצא שם שמים מתחלל" אבטליון מוסיף דרך היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ. חכמי התורה צריכים להיזהר בדיבורם, מפני שכוח הדיבור יכול להמית, כמו שנאמר במשלי: "מוות…

קרא עוד

פרק א משנה י

"שמעיה ואבטליון קבלו מהם שמעיה אומר אהוב את המלאכה ושנא את הרבנות ואל תתודע לרשות" שמעיה ואבטליון מוסיפים לתת דרכים היאך לעבוד את הקב"ה בלב חפץ. שמעה אומר: האדם העסוק אין לו זמן לחשוב מחשבות בטלות היכולות להביא אותו לידי כפירה. הרב והמלמד תורה אינם צריכים להתגאות בזה ולדרוש מפני זה כבוד לעצמם. אם אנשים…

קרא עוד

פרק א משנה ט

"שמעון בן שטח אומר הוי מרבה לחקור את העדים והוי זהיר בדבריך שמא מתוכם ילמדו לשקר" שמעון בן שטח מוסיף לתת שתי דרכים היאך להגיע לעבוד את הקב"ה בלב חפץ. ריבוי חקירות של העדים נותנות אפשרות לשפוט בצדק. כבר הזכרתי במשנה הקודמת, שכאשר אנו שופטים בצדק, אנו שופטים כקב"ה השופט בצדק. לכן משפט זה וידיעה…

קרא עוד

פרק א משנה ח

"יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח קבלו מהם יהודה בן טבאי אומר אל תעש עצמך כעורכי הדיינין וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את הדין" אל תעש עצמך כעורכי הדיינין וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך יהיו בעיניך כרשעים וכשנפטרים מלפניך יהיו בעיניך כזכאין כשקבלו עליהם את…

קרא עוד

פרק א משנה ז

"נתאי הארבלי אומר הרחק משכן רע ואל תתחבר לרשע ואל תתיאש מן הפורענות" נתאי הארבלי אומר היאך להגיע שנעבוד את הקב"ה בלב חפץ צריך להתרחק מאדם העושה מעשים שאינם את דרכה של תורה. לא צריך להיות חבר של אדם האומר שאין תורה מן השמיים וכופר בהקב"ה שזה עיקר העיקריים. כמו שכתוב בהגדה על הבן הרשע.…

קרא עוד

פרשת תזריע מצורע: לכל אדם יש תפקיד בעולם

"וְרָאָה הַכֹּהֵן אֶת הַנֶּגַע בְּעוֹר הַבָּשָׂר וְשֵׂעָר בַּנֶּגַע הָפַךְ לָבָן וּמַרְאֵה הַנֶּגַע עָמֹק מֵעוֹר בְּשָׂרוֹ נֶגַע צָרַעַת הוּא וְרָאָהוּ הַכֹּהֵן וְטִמֵּא אֹתוֹ" (ויקרא יג,ג) פרשיותינו עוסקות בנגעי הצרעת. הפסוק המצוטט לנו אומר שהכהן ראה נגע צרעת באדם מסוים. הכהן מטמא את אדם זה ע"פ סימנים מסוימים. לאחר שהכהן ראה שנגע הצרעת נרפא ועתה הכהן מעביר…

קרא עוד