פרשה ויקהל: עת לתכנן ועת לעשות

"וְכָל חֲכַם לֵב בָּכֶם יָבֹאוּ וְיַעֲשׂוּ אֵת כָּל אֲשֶׁר צִוָּה ה'" (שמות לה,י) בפרשת השבוע בונים את המשכן. כאשר אנו קוראים את הפרשה הזו בבית הכנסת נדמה שפרשה זו חוזרת כמעט מילה במילה על פרשת תרומה. אולם בקריאה שקטה אנו רואים שקיים הבדל בין שתי הפרשות. בפרשת תרומה הקב"ה מצווה לבנות משכן ומורה בדיוק כיצד…

קרא עוד

פרשת כי תשא: עצמת הנשמה

"וַיַּרְא הָעָם כִּי בֹשֵׁשׁ מֹשֶׁה לָרֶדֶת מִן הָהָר וַיִּקָּהֵל הָעָם עַל אַהֲרֹן וַיֹּאמְרוּ אֵלָיו קוּם עֲשֵׂה לָנוּ אֱלֹהִ-ים אֲשֶׁר יֵלְכוּ לְפָנֵינוּ כִּי זֶה מֹשֶׁה הָאִישׁ אֲשֶׁר הֶעֱלָנוּ מֵאֶרֶץ מִצְרַיִם לֹא יָדַעְנוּ מֶה הָיָה לוֹ" (שמות לב,א) בפרשת השבוע מתרחש חטא העגל. משה רבנו מתאחר לרדת מהר סיני עם שני לוחות הברית, לדעת בני ישראל. בני…

קרא עוד

מגורים של זוג עם מישהו נוסף באותו חדד

שאלה האם מותר לזוג מוגבלים מותר לגור עם מישהו נוסף באותו חדד תשובה הקדמה איסור יחוד מהתורה, אלא שאינו כתוב במפורש בתורה אלא הוא אסמכתא. הגמרא בקידושין (פ,ב) מלמדת דבר זה. כך כתוב (שם): "א"ר יוחנן משום ר' ישמעאל: רמז ליחוד מן התורה מנין? שנאמר: +דברים יג+ כי יסיתך אחיך בן אמך, וכי בן אם…

קרא עוד

וידוי בפה

שאלה: האם מותר לכבד פה להתוודות בלבו? תשובה מוני המצוות מנו את מצוות הוידוי עם התשובה. הלימוד של מצווה זו, מפסוק בבמדבר (ה', ו'): "דבר אל בני ישראל איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם למעל מעל בה' ואשמה הנפש ההיא והתודו את חטאתם אשר עשו". פסוק זה מדבר, כאשר האדם חוטא ומקריב קורבן,…

קרא עוד

עמידה בחופה

בתיקוני הזוהר (תיקון י) בזה"ל: והא אינון בחופה צריכין עמא קדישא למיקם בעמידה קדם חתן וכלה עם החזן לברכא לון בשבע ברכאן, ולקדשא החתן לכלה בקדמיתא בקדושין. בתרגום חופשי, צריך לעמוד לפני חתן וכלה עם החזן ומברך שבע ברכות. כך גם כתוב בהכנה"ג אה"ע (סי' סב הגה"ט אות ב). הטעם מצוין (שם), מפני שהחתן דומה…

קרא עוד

סתם יינם

שאלה: האם מותר לעובד זר לפתוח בקבוק יין ולמזוגו לאדם מוגבל? יין נסך אסור בשתייה, הגמרא בע"ז (כט, ב( לומדת שיש איסור הנאה. הלימוד כך, " אשר חלב זבחימו יאכלו ישתו יין נסיכם, מה זבח אסור בהנאה, אף יין נמי אסור בהנאה. זבח גופיה מנלן? דכתיב: ויצמדו לבעל פעור ויאכלו זבחי מתים, מה מת אסור…

קרא עוד

הלכות ערבות הדדית בסיוע לאדם מוגבל בקיום מצוות על ידי אדם אחר

שאלה: האם אדם מוגבל יכול לחייב אדם אחר לסייע לו בקיום מצוות, כאשר ללא הסיוע לא יוכל לקיימן? הסבר: אדם מוגבל זקוק לעזרה בקיום מצוות, כדי שיקיים מצוות אשר הוא מחויב או חפץ בהן. לדוגמא, אדם מוגבל אשר נזקק לסיוע באכילה, והנה בליל הסדר חייבים לאכול ארבעה כזיתות מצה, ואילו המסייע הצמוד אליו אינו מודע…

קרא עוד

כוס קידוש

הגמרא בברכות (נא,א) אומרת, "עשרה דברים נאמרו בכוס של ברכה: טעון הדחה, ושטיפה, חי, ומלא, עיטור, ועיטוף, נוטלו בשתי ידיו, ונותנו בימין, ומגביהו מן הקרקע טפח, ונותן עיניו בו; ויש אומרים: אף משגרו במתנה לאנשי ביתו". הגמרא מונה עשרה דברים בכוס של ברכה. השאלה מדוע נאמרו דברים אלו בכוס. הט"ז (או"ח סי' קפג ס"ק ב)…

קרא עוד

והגדת לבנך באילם

בתורה כתוב והגדת לבנך, השאלה כיצד אילם יקיים מצווה זו. הרמב"ם כתב (הלכות חמץ ומצה פ"ז ה"א), "מצות עשה של תורה לספר בנסים ונפלאות שנעשו לאבותינו במצרים בליל חמשה עשר בניסן שנאמר (שמות י"ג) זכור את היום הזה אשר יצאתם ממצרים כמו שנאמר (שמות כ') זכור את יום השבת, ומנין שבליל חמשה עשר תלמוד לומר…

קרא עוד

האכלת דבר לא כשר לאדם מוגבל

שאלה: האם מותר להאכיל אדם מוגבל מאכל שאינו כשר? הקדמה: אדם מוגבל מבקש מאדם אחר להאכילו מאכל שאינו כשר. האם מותר לאכלו או לא? הצדדים להתיר, מעשה זה היות ואדם זה ביקש מעצמו להאכילו אין כאן לפ"ע (לפני עיוור). צד נוסף להיתר: מצווה לעזור לאדם הצריך עזרה, עזרה לזולת נכללת במצווה "ואהבת לרעך כמוך". הצדדים…

קרא עוד