פרשת נשא: כל יום זה יום חדש

"ויאמר ה' אל משה נשיא אחד ליום נשיא אחד ליום יקריבו את קרבנם לחנכת המזבח" (במדבר ז,יא) בסופה של פרשתנו מופיעה חנוכת המשכן. בגמר חנוכת המשכן מקריבים נשיאי השבטים קורבן לכבוד חנוכת המשכן. במשך שנים עשר יום מעת הקמת המשכן הקריב כל יום נשיא משבט אחר. קורבן של נשיא אחד היה זהה לקורבן של נשיא…

קרא עוד

שבועות תש"פ: כיצד מקבלים תורה

בחודש השלישי לצאת בני ישראל ממצרים, בני ישראל באו למדבר סיני משה רבנו עולה שם על הר סיני ומתייחד עם הגבורה. איש לא יבין מה התרחש באותם ימים, בין הקב"ה למשה. התרחשות זו הייתה נשגבה מכל בינה. כי משה האיש, הוא אדון הנביאים. ככתוב, פה אל פה אדבר בו ומראה ולא בחידות. לסוף ארבעים יום…

קרא עוד

פרק ב משנה טז

"הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא" רבי טרפון משרטט את החיים מזווית נוספת, כדי לא לייאש אותנו בעקבות המשנה הקודמת אדם צריך לדעת שאין הוא…

קרא עוד

פרק ב משנה טו

"רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק" רבי טרפון משרטט את חיינו האמתיים בחמש זוויות, נקודות מבט. הזוויות הן: חיינו הם קצרים וקצובים.  תפקידנו ומשימותינו בחיינו הם מרובים. אך אנחנו עצלים לבצע את תפקידנו ומשימתנו.  השכר מרובה על עמלנו.  הקב"ה חפץ שנמלא את כל תפקידנו ומשימתנו בחיינו הקצרים,…

קרא עוד

פרק ב משנה יד

"רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" רבי אלעזר אומר אדם צריך לשבת ולשקוד וללמוד ולחקור כל פרט בתורה. כאשר אדם שוקד על התורה, הוא יודע להשיב לכל אדם וגם לאפיקורוס. אדם אשר יודע שהוא עמל בתורה וכל…

קרא עוד

פרק ב משנה יג

"רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר (יואל ב') כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך" רבי שמעון אומר צריך לקרוא קריאת שמע באימה וביראה. מפני שקריאת שמע היא קבלת…

קרא עוד

פרק ב משנה יב

"רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים" רבי יוסי אומר: אדם צריך לחשוב ולהתנהג עם הממון של חברו כמו שהוא חושב ומתנהג עם הממון שלו. בהתנהגות זו ימנע האדם לזלזל בממון של חברו. לדוגמה, אדם צריך להחזיר הלוואה לחברו. כאשר המחשבה…

קרא עוד

פרק ב משנה יא

"רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם" רבי יהושע אומר: אדם המסתכל על העולם מנקודת מבט רעה ואינו מסתכל מנקודת מבט טובה. אדם שאינו שולט על יצרו ויצרו גובר עליו. אדם זה עלול לעשות נזק לעצמו ולעולם. אדם שאינו אוהב אדם אחר ושונאו, אדם זה אינו מקיים את…

קרא עוד

פרשת במדבר: להיות עם נדרשת אחדות ושלום

"וַיִּהְיוּ כָּל פְּקוּדֵי בְנֵי יִשְׂרָאֵל לְבֵית אֲבֹתָם מִבֶּן עֶשְׂרִים שָׁנָה וָמַעְלָה כָּל יֹצֵא צָבָא בְּיִשְׂרָאֵל: וַיִּהְיוּ כָּל הַפְּקֻדִים שֵׁשׁ מֵאוֹת אֶלֶף וּשְׁלֹשֶׁת אֲלָפִים וַחֲמֵשׁ מֵאוֹת וַחֲמִשִּׁים" (במדבר א,מה-מו) בסימן טוב אנו פותחים את ספר במדבר. בתחילת פרשתנו הקב"ה מונה את בני ישראל לפי שבטים. הקב"ה מונה כל שבט ושבט ובסיומו של המפקד הקב"ה מסכם את…

קרא עוד

פרק ב משנה י

"הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש" עתה כל תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי…

קרא עוד